Logo Gmina Suchedniów

Plan pracy

UCHWAŁA Nr 4/I/2018

Rady Seniorów w Suchedniowie

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Pracy Rady Seniorów w Suchedniowie na okres I kadencji.

Na podstawie § 15 Statutu Rady Seniorów w Suchedniowie przyjętego Uchwałą Nr 68/X/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2017 r.

 

Rada seniorów w Suchedniowie postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić i przyjąć do realizacji Ramowy Plan Pracy Rady Seniorów w Suchedniowie na okres I kadencji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Seniorów
w Suchedniowie

                       Urszula Sułek


Załącznik do Uchwały nr 4/I/2018 Rady Seniorów w Suchedniowie z dnia 26 kwietnia 2018 r.

RAMOWY PLAN PRACY RADY SENIORÓW W SUCHEDNIOWIE NA OKRES I KADENCJI
 

Ramowy Plan Pracy wpisuje się w założenia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów
na lata 2016 -2026”, w szczególności w zakresie:

celu strategicznego 1.

Suchedniów – międzysektorowe partnerstwo aktywnych i przedsiębiorczych mieszkańców

celu operacyjnego 1.2. Wzmocnienie kapitału społecznego gminy

działanie priorytetowe 1.2.1. Budowanie partnerstw międzysektorowych i pobudzanie aktywności mieszkańców

zadanie 8: inicjowanie/wspieranie form aktywności obywatelskiej mieszańców w szczególności seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej

zadanie 9: Organizacja kompleksowej oferty mającej na celu aktywizację osób starszych.

 

celu strategicznego 2.

Suchedniów – atrakcyjne miejsce do zamieszkania, odpoczynku i rekreacji

celu operacyjnego 2.1. Poprawa warunków życia mieszkańców

działania 2.1.2. Zapewnianie wysokiej jakości usług publicznych

zadania 8. Zapewnianie kompleksowej oferty usług opiekuńczych dla osób starszych i ich opiekunów, obejmujących kilka form dostosowanych do indywidualnych potrzeb, w tym: opiekę domową, dom dziennego pobytu, samodzielne mieszkania dla seniorów z całodobową opieką, dom pomocy społecznej.

 

PLAN PRACY

Priorytetowe kierunki działania

Lp.

Cele

Zadania

1.

Zapewnienie suchedniowskim seniorom wszechstronnego wsparcia w szczególności zakresie opieki, zdrowia, edukacji i szeroko pojętej aktywizacji społecznej.  

 1. Utworzenie Klubu Seniora,
 2. Rozpoznanie potrzeb suchedniowskich seniorów
  w zakresie opieki, zdrowia, transportu, edukacji
  i szeroko pojętej aktywizacji społecznej.
 3. Opracowanie zebranych informacji w formie dokumentu stanowiącego podstawę do dalszej pracy Rady Seniorów.

2.

Aktywizacja i partycypacja

 1. Organizacja cyklu spotkań integracyjno-informacyjnych pn. Piknik z Radą Seniorów na terenie całej gminy, mających na celu zapoznanie z RS, merytorycznie dotyczących partycypacji społecznej seniorów i rzecznictwa ich interesów i zrzeszania się, będących okazją do spotkania i wspólnego spędzenia czasu:

    Harmonogram i lokalizacja spotkań:

 • Sołectwo Michniów …………
 • Sołectwo Ostojów- maj 2018
 • Sołectwo Krzyżka ……………
 • Sołectwo Mostki ………
 • Miasto Suchedniów - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie, wrzesień 2018 r
   
 1. Współpraca RS z samorządem lokalnym i lokalnymi instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju lokalnego: udział w konsultacjach społecznych, akcjach społecznych, wspólnych projektach.
   
 2. Współpraca z mediami lokalnymi, w szczególności z Gazetą Suchedniowską oraz oficjalnym portalem informacyjnym Gminy Suchedniów, w celu informowania, motywowania innych seniorów do działania
  i uczestnictwa.

3.

Edukacja oraz podnoszenie kompetencji społecznych środowiska seniorów

 1. Organizacja różnego rodzaju    wykładów, wycieczek edukacyjno-krajoznawczych, w tym między innymi:
 • wykład na temat suplementów diety,
 • wycieczka piesza do Mauzoleum Martyrologii
  Wsi Polskich w Michniowie, i inne.
 1. Organizacja min. 2 wizyt studyjnych do:
 • Klubu Senior+ w Skarżysku-Kamiennej,
 • Klubu Senior +, Dziennego Domu Senior+ oraz Rady Seniorów w Starachowicach.
 1. Informowanie i motywowanie seniorów do
  korzystania z oferty edukacyjnej proponowanej    przez lokalne instytucje i organizacje: SOK Kuźnica, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

 4.

Zadania Stałe Rady

 
 1. Wypełnianie kompetencji opiniodawczych, doradczych i inicjatywnych poprzez merytoryczne współdziałanie z samorządem lokalnym.
 2. Udział w spotkaniach, konferencjach i innych przedsięwzięciach podmiotów zajmujących się problematyką osób starszych na terenie powiatu skarżyskiego, w regionie i w całym kraju.    

 

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.