Logo Gmina Suchedniów

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na Terenie Powiatu Skarżyskiego


 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU SKARŻYSKIEGO

Punkt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – pl. Floriański 1,
26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 39 53 055

Czynny w każdy dzień tygodnia w godzinach:

Poniedziałek:              godz. 745 - 1145 – Adwokat: Aleksandra Kolman

Wtorek:                       godz. 1400 – 1800 – Adwokat: Danuta Michalczuk

Środa:                          godz. 1230 – 1630 – Radca prawny: Aneta Jaroszczyk

Czwartek:                    godz. 1200 - 1600 – Radca prawny: Marlana Hallmann

Piątek:                         godz. 745 - 1145

Adwokat: Aleksandra Kolman, Adwokat: Danuta Michalczuk, Radca prawny: Aneta Jaroszczyk, Radca prawny: Marlena Hallmann

Punkt w Powiatowym Urzędzie Pracy – ul. 1 Maja 105 26-110 Skarżysko-Kamienna,
tel. 41 25 173 00

Czynny w każdy dzień tygodnia w godzinach:

Poniedziałek:                         godz. 830 - 1230 – Adwokat: Jakub Wierus

Wtorek:                                  godz. 1500 - 1900 – Radca prawny: Anna Fonfara

Środa:                                    godz. 800 - 1200 – Radca prawny: Kinga Tuzimek

Czwartek:                              godz. 1400 - 1800 – Adwokat: Grzegorz Michalczuk

Piątek:                                   godz. 745 - 1145

Adwokat: Grzegorz Michalczuk, Adwokat: Jakub Wierus, Radca prawny: Anna Fonfara,
Radca prawny: Kinga Tuzimek

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” przy ul. Bodzentyńskiej 18, 26-130 Suchedniów
tel. 41 24 43 094

Punkt jest prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert – Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” z siedzibą                        w Kielcach.

Radca prawny: Przemysław Ząbek, mgr prawa: Michał Chmielnicki

Czynny w każdy dzień tygodnia w godzinach:

Poniedziałek:                         godz. 900 - 1300

Wtorek:                                  godz. 1300 - 1700

Środa:                                     godz. 900 - 1300

Czwartek:                               godz. 1200 - 1600

Piątek:                                    godz. 1000 - 1400

 

 

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:
której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r  o Karcie Dużej Rodziny, lub która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub która nie ukończyła 26 lat, lub która ukończyła 65 lat, lub która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniesienia straty, kobietom w ciąży (od 1 stycznia 2017)Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna:

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.