Logo Gmina Suchedniów

Archiwum newsów, strona 16

Obrazek dla news_3432

Ograniczona możliwość odbioru odpadów komunalnych

01.08.2022

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w pierwszych dniach sierpnia nie będzie możliwości odbioru odpadów komunalnych z Państwa posesji. Z tego też powodu została ograniczona działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Sytuacja ta spowodowana jest przez fakt unieważnienia przetargu na wyłonienie firmy odbierającej odpady z terenu naszej Gminy z powodu zbyt wygórowanych ofert złożonych w tym przetargu, co spowodowałoby konieczność podniesienia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Jednocześnie informujemy, że został ogłoszony kolejny przetarg, a otwarcie ofert nastąpiło w dniu 01.08.2022 r.

więcej

Obrazek dla news_3429

Świętokrzyskie dla Ukrainy

29.07.2022

W poniedziałek, 1 sierpnia o godzinie 17.00 w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbędzie się spotkanie informacyjne, dotyczące projektu pn. ,,Świętokrzyskie dla Ukrainy’’
Celem projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy w wieku aktywności zawodowej, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską. Powiat Skarżyski będąc partnerem w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanym we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania 9.1, realizuje zadanie polegające na wsparciu obywateli Ukrainy w wieku aktywności zawodowej, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską.
 

więcej

Obrazek dla news_3430

Свєнтокшиське для України

29.07.2022

Скаржиський повіт, будучи партнером в проєкті «Свєнтокшиське для України», реалізованим у співпраці з Регіональним центром соціальної політики в Кєльцах у рамках Регіональної операційної програми Свєнтокшиського воєводства на роки 2014-2020 (РОП СВ 2014-2020) співфінансованої з Європейським соціальним фондом у рамках Пріоритетної вісі 9 Соціальна інтеграція і боротьба з бідністю 9.1, реалізує завдання, яке полягає на підтримці громадян України у прцездатному віці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 р., у зв’язку зі збройним конфліктом Російської Федерації, який триває.

У Скаржиському повіті передбачено набір для 200 осіб, повнолітніх жінок і чоловіків, серед них особи з обмеженими можливостями. Скаржиський повіт створив Центр допомоги біженцям (ЦДБ), офіс якого знаходиться в будинку Староства повітового у Скаржиську-Каменній (Плац Флоріаньскі, 1, каб. 303).

więcej

Obrazek dla news_3428

Akustyczny sygnał alarmowy upamiętniający 78 rocznicę Powstania Warszawskiego

29.07.2022

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego treningu systemu alarmowania ludności cywilnej w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 roku na terenie województwa świętokrzyskiego o godzinie 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę.

więcej

Obrazek dla news_3426

Dodatkowe terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych

26.07.2022

Pragniemy Państwa poinformować, że wyznaczono dodatkowe terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych dla poniższych ulic:
29.07.2022 r. – Bugaj, Cmentarna, Dawidowicza, Dworcowa, Fabryczna, Gajzlera, Jagodowa, Kościelna, Niska, Os. Piłsudskiego, Porzeczkowa, Powstańców, Poziomkowa, Przejściowa, Spokojna, Staszica, Stokowiec, Szarych Szeregów, Szeroka, Traugutta
30.07.2022 r. – Jasna, Kościuszki, Krótka, Mickiewicza, Nowa, Os. Jasna I i II, E.Peck, Poziomskiego, Słowackiego, Suchyni.

więcej

Obrazek dla news_3425

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2020 poz.1057 ze zm.) z dnia 25.07.2022 r

25.07.2022

W dniu 25 lipca 2022 r. Parafialny Zespół Caritas Parafia pod wezwaniem św. Alojzego Orione w Ostojowie Diecezja Radomska z siedzibą Ostojów 45A, 26 - 130 Suchedniów, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Ostojowski piknik pokoleniowy”, w ramach zadania publicznego w zakresie: przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona przed uzależnieniami.
koszt całkowity realizacji zadania – 10 000,00 zł
kwota wnioskowanej dotacji – 10 000,00 zł
Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.suchedniow.bip.doc.pl, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz na stronie internetowej www.suchedniow.pl

więcej

Obrazek dla news_3424

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2020 poz.1057 ze zm.) z dnia 22.07.2022 r.

22.07.2022

W dniu 21 lipca 2022 r. Uczniowski Klub Sportowy NIKE z siedzibą ul. Szarych Szeregów 6, 26 - 130 Suchedniów, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Badminton 2”, w ramach zadania publicznego w zakresie: przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona przed uzależnieniami.
koszt całkowity realizacji zadania – 10 000,00 zł
kwota wnioskowanej dotacji – 10 000,00 zł
Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.suchedniow.bip.doc.pl, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz na stronie internetowej www.suchedniow.pl
 

więcej

Obrazek dla news_3423

Dofinansowanie z Funduszu Pomocy

20.07.2022

W dniu 27.06.2022 r. Gmina Suchedniów podpisała z Wojewodą Świętokrzyskim czwartą umowę w sprawie finansowania ze środków Funduszu Pomocy zadania polegającego na zorganizowaniu  zakwaterowania wraz z wyżywieniem cudzoziemców z terenu Ukrainy w ośrodkach zgłoszonych do Wojewody.

Wojewoda udzielił dotacji celowej w kwocie 201 110,0 zł za faktycznie zrealizowane świadczenia w okresie od 01.06.2022 do 30.06.2022 w Agroturystyce „Złoty Kruk”, Hotelu Stary Młyn oraz obiektach Internal i Malibu.

 

więcej

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.