Logo Gmina Suchedniów

News

INFORMACJA dotycząca aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

20.09.2016

W ubiegłym roku Gmina Suchedniów przeprowadziła aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego w odniesieniu do gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste pod blokami (budownictwo wielorodzinne). Obecnie dokonywana jest aktualizacja opłat na terenach budownictwa jednorodzinnego i w odniesieniu do gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste pod handel i usługi. Procedura aktualizacji opłat jest konieczna, wymagana przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami i podlega kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową  w Kielcach.

Ostatnia aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego w Gminie Suchedniów dotycząca  ww. gruntów przeprowadzona była w 2008 roku. Wówczas stawka za 1 m² gruntów podlegających aktualizacji ustalona była przez rzeczoznawcę na poziomie od ok. 28 – 37 zł/m².

Jest rzeczą oczywistą,  że od tego czasu wartość gruntów, które podlegają aktualizacji, znacząco wzrosła i w ocenie powołanego rzeczoznawcy majątkowego jest na poziomie od ok. 40-60 zł/m2.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji, jednakże nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Aktualizacja opłaty następuje na podstawie sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny konkretnie oznaczonej nieruchomości.

Procedurę wypowiedzenia dotychczas obowiązującej opłaty i przyjęcia nowej regulują przepisy art. 78 – 80 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zasadą jest przyjęcie nowej wysokości opłaty w roku poprzedzającym rok, w którym zacznie ona obowiązywać. Użytkownik wieczysty, który nie zgadza się z przedstawioną mu propozycją wysokości opłaty może w terminie 30 dni od daty doręczenia dotychczasowej opłaty złożyć wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Kolegium przeprowadza rozprawę, przy czym zwykle dąży do polubownego załatwienia sprawy w drodze ugody.

Osobom, którym dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona (ogłaszanego przez GUS w Monitorze Polskim, zwykle w miesiącu lutym), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystana na cele mieszkaniowe. W 2015 r. kwota ta wynosiła 3 899,78 zł, a  50 %  to 1949,89 zł brutto - liczona na członka rodziny.

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.