Logo Gmina Suchedniów

News

News zdjęcie id 2718

XXVII Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

21.01.2021

O G Ł O S Z E N I E

XXVII w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie

ul. Fabryczna 5

rozpoczęcie obrad, godz. 14:00

Informujemy, że ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, Sesja Rady Miejskiej odbędzie się bez udziału publiczności.

Zachęcamy Państwa do śledzenia transmisji online https://portal.posiedzenia.pl/suchedniów

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

 • przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Suchedniowie oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok
 • projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;
 • projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2021 – 2038;
 • projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2021 rok;
 • projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
 • projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;
 • projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Bodzentyńska I”;
 • projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Suchedniów uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych;
 • projektu uchwały w sprawie utworzenia Klubu Seniora jako ośrodka wsparcia dziennego w mieście i gminie Suchedniów;
 • projektu uchwały w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Burmistrz zaprasza

<p><strong>Cezary Błach</strong></p>

Cezary Błach

Przyjęcia interesantów:

Piatek w godz. 7.30 - 12.30

Kontakt z Burmistrzem:  burmistrz@suchedniow.pl

Zobacz również

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.