dzisiaj jest: 27 marca 2015. imieniny: Lidia, Ernest, Jan
 
Miasto i Gmina Suchedniów
tel. +48 (41) 254-32-50
suchedniow@poczta.fm
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Ogłoszenia
Podwórko NIVEA w Suchedniowie?

Już od 1 kwietnia będzie można głosować w ogólnopolskim konkursie „PODWÓRKO NIVEA”. Takie Rodzinne Miejsca Zabaw powstaną w 40 lokalizacjach w całej Polsce, które zbiorą największą liczbę głosów. 
Suchedniów zgłosił do konkursu miejsce przy ul. Dawidowicza (w pobliżu schodów do parku). 
To czy podwórko NIVEA, wyposażone w sprzęty dla młodszych i starszych dzieci oraz ich rodziców, powstanie jeszcze w tym roku w Suchedniowie, zależy od nas.
Codziennie oddajmy jeden głos na naszą lokalizację za pośrednictwem strony internetowej http://www.nivea.pl/podworko i zachęćmy do głosowania naszych znajomych.

Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie
O G Ł O S Z E N I E
VI w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
odbędzie się w dniu 25 marca 2015r. 
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”.
Rozpoczęcie obrad o godz. 14:00

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in.:

- Informacja Zarządu NZOZ „Promyk” sp. z o.o.  o sposobie wykorzystania środków uzyskanych z czynszów za 2014r. 
- Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie za rok 2014.
- Sprawozdanie z realizacji w roku 2014 „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Gminy Suchedniów na lata 2011-2014”.
- określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów, przyznawania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
- zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
- zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2015r. 
- udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.
- wydzierżawienia gruntu położonego w Suchedniowie przy ul. Dawidowicza.
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów  w 2015 roku.

Wyniki zapytania ofertowego
Suchedniów, dnia 13.03.2015


Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchedniowie informuje że w związku z zapytaniem ofertowym dot. prowadzenia  dyżurów specjalisty PSYCHOLOG  w Punkcie Interwencji Kryzysowej  najbardziej korzystną złożyła Pani Renata Laszczkowska – psycholog, psychoterapeuta.PRZEWODNICZĄCA
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  w Suchedniowie
Anna Kwaśniewska-Maciejczyk


Wyniki zapytania ofertowego
Suchedniów, dnia 13.03.2015


Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchedniowie informuje że w związku z zapytaniem ofertowym dot. prowadzenia  dyżurów specjalisty TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ w Punkcie Konsultacyjnym najbardziej korzystną ofertę złożył Pan Łukasz Dudek – specjalista terapii uzależnień.

 
PRZEWODNICZĄCA
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  w Suchedniowie
Anna Kwaśniewska-Maciejczyk
 

Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej na Świętym Krzyżu
II Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej
Bazylika Mniejsza p.w. Trójcy Świętej
Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego
na Świętym Krzyżu
 
Organizatorzy:
Wójt i Rada Gminy Nowa Słupia
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu
 
Przy współpracy:
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach
 Patronat honorowy:
Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz – Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej
Ks. Biskup Jan Piotrowski – Ordynariusz Diecezji Kieleckiej
Ks. Biskup Henryk Tomasik – Ordynariusz Diecezji Radomskiej
Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski
Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Michał Godowski – Starosta Kielecki

Patronat medialny: TVP Kielce, Radio Em, Echo Dnia

I. Cele przeglądu
- popularyzacja pieśni pasyjnej i pokutnej
- odkrywanie wartości chrześcijańskich przez śpiew pieśni wielkopostnych i pokutnych
- odkrywanie tajemnicy wiary katolickiej- Męki Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego

II. Regulamin: 
Przegląd Pieśni Pasyjnej ma formułę konkursu. Dolna granica wieku uczestnika wynosi10 lat. W przeglądzie mogą wziąć udział:
 Soliści
 Zespoły wokalne
 Chóry dorosłe
 Zespoły ludowe
Zgłoszeniem na festiwal jest wypełniona karta zgłoszenia przesłana do dnia 2 marca 2015r. pocztą, faksem lub e-mailem, która zawierać będzie następujące informacje:
* informację o wykonawcy
( solista, zespół wokalny, chór dziecięco-młodzieżowy, chór dorosły itp.)
* informacje o wykonywanym repertuarze (tytuł utworu)
Każdy wykonawca wykonuje 2 utwory-pieśni 
Laureaci GRAND  PRIX z ubiegłorocznej edycji nie biorą udziału w konkursie.
 
III. Terminarz przeglądu:
7 marca ( sobota ) - przesłuchania konkursowe: Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu
O przybliżonej godzinie przesłuchania wykonawcy będą powiadomieni przez organizatora
15 marca – niedziela godz. 13.00 - Koncert Galowy
Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu
IV. Oceny i Nagrody
1.Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:  
 dobór repertuaru
 poziom wykonawczy
 interpretacje pieśni
 ogólny wyraz artystyczny
 
2.Organizatorzy Przeglądu przewidują nagrody i wyróżnienia.
3. Skład jury będzie podany na stronie internetowej Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego www.swietykrzyz.pl do dnia 28 lutego 2014 r.
 V. Uwagi końcowe
1.Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną i nagłośnienie.
2. Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla uczestników przeglądu (herbata, ciastko…).
2. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.
3. Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału.
Zgłoszenia należy nadsyłać do 2 marca 2015 roku na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach
ul. Staszica 8, 26-006 Nowa Słupia
 fax. (41)3177604
e-mail: gok@dymarki.pl
Informacje: -tel. 697-077-604

 II PPPiP Plakat.pdf
Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu

  Masz 45 lat lub więcej? 
Chcesz w pełni korzystać z możliwości jakie daje komputer i Internet?
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu.

 24 godziny szkolenia z obsługi komputera i Internetu
 szkolenia blisko Twojego miejsca zamieszkania
 bezpłatne materiały dydaktyczne i informacyjno-edukacyjne
 zajęcia w formie praktycznych warsztatów prowadzone przez doświadczonych trenerów
 program szkolenia dostosowany do potrzeb grupy
 poczęstunek w trakcie zajęć

Zapisz się już dziś: (58) 522 28 33, e-mail:szkolenia-swietokrzyskie@combidata.pl

Beneficjentem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  - województwo świętokrzyskie” jest Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Szkolenia organizowane są przez firmę COMBIDATA Poland Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Narodowy Dzień Pamięci ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

 

Bezpłatne wsparcie dla firm świętokrzyskich
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, serdecznie zaprasza Państwa do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania firmy.

 

Usługi te realizowane są przez Izbę w ramach projektu 5.2 PO Innowacyjna Gospodarka (w załączeniu informacja).

Zamierzeniem tego projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.

 

Oferowane wsparcie może przyczynić się do widocznego ulepszenia działalności firmy, podniesienia jej wydajności i efektywności, a także poprawy jej konkurencyjności i pozycji na rynku.

 

Ze względu pełne dofinansowanie projektu, liczba miejsc dostępnych dla przedsiębiorstw jest ograniczona.

Firmy zainteresowane udziałem w ww. projekcie, proszone są o kontakt z Izbą, Małgorzata Deka, tel. 12 428 92 62.

 info 5.2.doc
Zapytanie ofertowe - dyżury psychologa
W związku z przygotowaniami do realizacji zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – "Zapewnienie wsparcia rodzinom zagrożonym przemocą - Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej dla rodzin dotkniętych problemem przemocy w Suchedniowie" Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie składa zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia dyżurów specjalisty : psychologa.

 Zapytanie ofertowe - psycholog.doc
Zapytanie ofertowe - dyżury terapeuty ds. uzależnień
W związku z przygotowaniami do realizacji zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - "Zwiększenie dostępności pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem - Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem w Suchedniowie" Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie składa zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia dyżurów specjalisty : terapeuty ds. uzależnień.

 zapytanie ofertowe - terapeuta uzależnień.doc
Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie
O G Ł O S Z E N I E
V w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
odbędzie się w dniu 26 lutego 2015r. 
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”.
rozpoczęcie obrad, godz. 14:00
Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

 sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego                                w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchedniów w 2014 roku.
 zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Lepsza przyszłość zależy od nas” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Suchedniowie na rok 2015
 przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom dzieci                        do 2 roku życia zamieszkałych w Gminie Suchedniów na lata 2015-2018”.
 przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom młodzieży zamieszkałej w Gminie Suchedniów na lata 2015-2018”.
 przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. „ Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 55 roku życia zamieszkałych w Gminie Suchedniów na lata 2015-2018”.
 zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015.
 nadaniu statutów jednostkom pomocniczym Gminy Suchedniów. 
 przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Zaproszenie na PARTNER SEARCH FORUM

ZAPROSZENIE

W dniach 5-6 marca 2015 r. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii organizuje
PARTNER SEARCH FORUM EWE

pod nazwą XIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii i Energii Odnawialnej,

które towarzyszyć będzie tegorocznym Targom ENEX (TARGI KIELCE).

 Wzorem lat ubiegłych PARTNER SEARCH FORUM EWE obejmuje liczne wydarzenia do udziału, w których serdecznie zapraszamy:

Ä SPOTKANIE BRANŻOWE PN.: „SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE”: (5 marca br.) gdzie omówione zostaną zagadnienia formalno-prawne tworzenia spółdzielni energetycznych, zasadność tworzenia spółdzielni, korzyści i bariery, niezbędny potencjał dla tworzenia spółdzielni energetycznych, doświadczenia zagraniczne – dobre praktyki, wnioski z analizy Ministerstwa Gospodarki w sprawie wdrożenia instytucji spółdzielni energetycznej do polskiego systemu prawa, przykłady tworzenia spółdzielni energetycznych w Polsce, praktyczne wskazówki. Spotkanie poprowadzi współtwórca pierwszej w Polsce spółdzielni energetycznej.

Ä KONFERENCJA PN.: „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ENERGETYCZNY – INNOWACYJNIE I EFEKTYWNIE” (6 marca br.) gdzie zaprezentowane zostaną możliwości rozwoju OZE, w oparciu o nowe technologie oraz w ujęciu zmieniających się aspektów prawnych. Dodatkowo konferencja wzbogacona będzie o blok tematyczny dotyczący systemu wsparcia finansowego zielonej energii i efektywnego jej wykorzystania (program z informacją o prelegentach w załączeniu).

Ä SPOTKANIA BIZNESOWE FIRM zainteresowanych współpracą, umówionych na podstawie uprzednio zgłoszonych profili działalności. Program spotkań pomiędzy firmami zainteresowanymi współpracą zostanie ustalony w oparciu o zarejestrowane uprzednio profile. Zapraszamy do zapoznania się ze zgłoszonymi profilami http://b2b.kregiewe.it.kielce.pl/spotkania-biznesowe.

Ä KONKURS PN. „TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI” na technologię rokującą największe szanse na dynamiczny rozwój w najbliższej przyszłości. Konkurs skierowany jest do wystawców targów ENEX. Współorganizatorem konkursu są Targi Kielce.

Ä STOISKO WYSTAWOWE ŚCITT - LIDERA KRĘGU INNOWACJI „EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII” (G-68, hala G), gdzie można zapoznać się z aktualną ofertą wsparcia doradczego EWE i OZE.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do dnia 03.03.2015r. faxem na numer 41/ 34 32 912 lub scanem na adres: dorosz@it.kielce.pl.

Pytania prosimy kierować do Pani Moniki Dorosz tel. 41/ 34 32 918 

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
INFORMACJA
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM ZATRUDNIENIA
W RAMACH PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH


 W dniu 11 lutego 2015r. Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów podpisał z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kam. Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.  
Porozumienie będzie obowiązywało do końca 2015r. Z tej formy zatrudnienia mogą skorzystać bezrobotni bez prawa do zasiłku, korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Powiatowego Urzędu Pracy.
 W ramach podpisanego porozumienia Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie zatrudni 10 osób wytypowanych przez Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie.
Każda skierowana osoba będzie zobowiązana do wykonywania prac w wymiarze 10 godzin tygodniowo i nie więcej niż 40 godzin miesięcznie.
Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych skierowany bezrobotny otrzyma wynagrodzenie w wysokości 8,10 zł za godzinę pracy.
 Osoby chętne do podjęcia ww. pracy, spełniające kryteria opisane powyżej, winny złożyć stosowne podanie do Burmistrza Miasta i Gminy.

 Burmistrz Miasta i Gminy
Suchedniów dn. 19.02.2015r.

O nowej perspektywie unijnej


Ponad 1,364 miliarda euro - to kwota Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w którym zawartych zostało 11 osi priorytetowych. 
12 lutego w Kielcach odbyła się konferencja otwierająca RPOWŚ 2014-2020, która była skierowana do sektora publicznego, a w wziął w niej udział również burmistrz Cezary Błach. 
W trakcie konferencji przedstawione zostały główne zapisy RPOWŚ, harmonogram dalszych prac, wyzwania jakie stoją przed beneficjentami na progu wdrażania Programu, a także całościowy system Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ujęciu makroregionalnym oraz krajowym. 
Głównym zamierzeniem RPOWŚ 2014-2020 jest zdynamizowanie rozwoju gospodarki województwa w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne i wzrost poziomu kapitału społecznego. Program będzie promowany podczas spotkań lokalnych, w każdym powiecie.
(jaki)

75. rocznica mordu na Borze


Od świtu 12 do zmierzchu 14 lutego w lesie na Borze Niemcy zamordowali około 360 osób organizacji „Orzeł Biały” - nauczycieli, inżynierów, oficerów rezerwy, harcerzy. Pozostałych przy życiu 61 aresztowanych przewieziono do Radomia. 29 z nich zamordowano w lesie Firlej pod Radomiem, 20 zwolniono do domów, a pozostałych wywieziono do obozów koncentracyjnych lub innych więzień.
W niedzielę 15 lutego odbyły się uroczystości 75. rocznicy tamtych tragicznych wydarzeń.
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. w intencji pomordowanych w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na osiedlu Bór. Później pod mogiłą pomordowanych wydarzenia z 1940 roku przypomnieli prezydent Skarżyska – Kamiennej Konrad Kronig oraz  hm. Rafał Obarzanek HR – Hufcowy ZHR Skarżysko.
W krótkim programie artystycznym wystąpiły uczennice z Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy, a na koniec delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Suchedniów reprezentowała przewodniczący rady miejskiej - Małgorzata Styczeń oraz sekretarz miasta i gminy - Ewa Kaniewska.
Jacenty Kita

Od marca nowe dowody osobiste

OGŁOSZENIE

 Od 1 marca 2015 roku będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Nie będzie zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego. Format i wymiary nowego dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.  (potrzebne jest jedno zdjęcie).Osoby posiadające ważne dowody osobiste nie muszą ich wymieniać . Wyrobienie dowodu osobistego jest bezpłatne . Wniosek o wyrobienie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju. 
 Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5-tego roku życia, który będzie ważny przez 5 lat. Nie będzie dowodów bez terminu ważności. Na mocy obowiązujących przepisów, czyli do końca lutego 2015 roku, osoby które w momencie składania wniosku mają  skończone 65 lat mogą otrzymać bezterminowy dowód osobisty i nie będą musiały po raz kolejny wymieniać dowodu osobistego.
 Osoby, które mają ukończone 65 lat i zależy im na bezterminowym dowodzie osobistym (czas nieoznaczony), a posiadany w niedługim czasie traci ważność, bądź już jest nieważny, zapraszamy do złożenia w Urzędzie Stanu Cywilnego (pok. 206) wniosku o wydanie dowodu osobistego (z aktualnymi fotografiami - 2 szt.) tylko do końca lutego . 
Błękitny Promyk Nadziei z pomocą dla mieszkanki Świętokrzyskiego

31 stycznia (sobota) na terenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w godzinach 09:00 – 17:00 i w Galerii Echo w godzinach 14.00-17.00 oraz 1 lutego (niedziela) w obu tych miejscach w godzinach 9.00-17.00 odbędzie się akcja „Dzień Dawcy Szpiku dla Moniki i Innych”. Inicjatorem organizacji akcji rejestracji potencjalnych dawców jest Dariusz Lisowski, Prezes Fundacji Miśka Zdziśka ,,Błękitny Promyk Nadziei”. Patronat honorowy nad akcją objął Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 
Pani Monika od maja 2013 zmaga się z ciężką chorobą nowotworową. Został u niej zdiagnozowany chłoniak rozlany z dużych komórek B (podtyp GCB). Jej dotychczasowe leczenie to 3 schematy agresywnej i wyniszczającej chemioterapii (13 cykli chemioterapii) przeprowadzone od czerwca 2013 roku do chwili obecnej. 
Niestety, po autoprzeszczepie w kolejnym badaniu kontrolnym stwierdzono u Pani Moniki nowe ogniska choroby w wątrobie i kości krzyżowej. W związku z tym, jako leczenie docelowe prowadzący lekarze z Centrum Onkologii w Gliwicach wskazali wykonanie transplantacji komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego. W przypadku takiego leczenia szczególnie ważny jest czas. Przeszczep musi zostać wykonany jak najszybciej, a znalezienie zgodnego dawcy jest bardzo trudne. 
Podjęte do tej pory próby wyszukania dawcy okazały się bezowocne. Szansą na kontynuowanie leczenia jest jak najszybsze znalezienie zgodnego dawcy szpiku kostnego. Czas ucieka i dlatego fundacja apeluje o pomoc w dalszych poszukiwaniach dawcy szpiku dla Pani Moniki. 
Podczas akcji wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-55 lat mogą bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych. Zajmuje to tylko chwilę i polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. 
Fundacja DKMS Polska zarejestrowana została 28 listopada 2008 roku, jako niezależna organizacja typu non-profit. DKMS ma swoje korzenie w Niemczech, gdzie powstała z prywatnej inicjatywy w 1991 roku. DKMS Polska rozpoczęła swoją działalność 25 lutego 2009 i do dnia dzisiejszego udało się nam zarejestrować i przebadać ponad 644 000 (grudzień 2014) potencjalnych dawców. 1 667 (grudzień 2014) osób oddało już swoje komórki macierzyste ratując życie tym, którzy potrzebują tego najbardziej.

Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie
O G Ł O S Z E N I E
IV w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015r.
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”.
rozpoczęcie obrad, godz. 14:00

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :
* przyjęcia budżetu Gminy Suchedniów na 2015r. 
* przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów.
* zamiaru przekazania przez Gminę Suchedniów prowadzenia Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie  Powiatowi Skarżyskiemu.
* sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchedniowie 
 za rok 2014.
* sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 oraz z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014.
* przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
* wyrażenia zgody na zbycie akcji w obrocie zorganizowanym.
* powołania (doraźnej) Komisji Statutowej i (doraźnej) Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
* przyjęcia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Suchedniowie  na rok 2015.

WSPÓŁPRACUJ Z NAMI - ROZWIJAJ SWOJĄ FIRMĘ

 

152 Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego


Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie
O G Ł O S Z E N I E
III w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014r. 
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”.
rozpoczęcie obrad, godz. 15:00

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

- zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
- ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Suchedniów nadwyżki środków obrotowych.
- wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Suchedniów w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Z okazji  
Świąt Bożego Narodzenia
składamy wszystkim Mieszkańcom   życzenia zdrowia, 
szczęścia i pogody ducha.
W nadchodzącym Nowym Roku życzymy wszelkiej pomyślności, 
niech spełniają się marzenia i realizują plany


Burmistrz Miasta i Gminy                  Przewodnicząca Rady Miejskiej
Cezary Błach                                       Małgorzata Styczeń


Nowy termin wymiany dowodów osobistych
Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że przesunięty został termin wprowadzenia nowego wzoru dowodów osobistych na dzień 31 marca 2015r
Prosimy wszystkich, którym upłynął, bądź wkrótce upłynie termin ważności dowodu osobistego o nie zwlekanie z wymianą. Dowody wydane przed 1 marca 2015r. zachowują ważność na okres wskazany w dowodzie.
Jednocześnie przypominamy, że do wyrobienia dowodu osobistego potrzebne są:
- wniosek o wydanie dowodu osobistego,
- dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm,
- osobiste stawiennictwo w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, pok. 206.
Za wyrobienie dowodu osobistego nie pobiera się opłat.
Wszelkie informacje związane z dowodami osobistymi można uzyskać pod numerem telefonu 41 25 43 250, w. 40 lub bezpośrednio w pokoju 206

23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
11 stycznia 2015 r. o godz. 16.00

Już po raz 23. w naszym mieście odbędzie się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dniu 11 stycznia 2015 r. na ulicach Suchedniowa, Ostojowa i Łącznej naszych 50 wolontariuszy, wyposażonych w identyfikatory i finałowe puszki, będzie zbierało pieniądze DLA PODTRZYMANIA WYSOKICH STANDARDÓW LECZENIA DZIECI NA ODDZIAŁACH PEDIATRYCZNYCH I ONKOLOGICZNYCH ORAZ GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW.
 
O godz. 16.00 odbędzie się finałowa impreza w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie. Jednym z jej punktów będzie licytacja różnych fantów, przekazanych przez darczyńców. Pieniądze pozyskane z ich sprzedaży oraz kwoty zebrane przez naszych wolontariuszy zasilą konto Fundacji WOŚP i w ten sposób wesprą szczytny cel 23. Finału.
W załączeniu szczegółowy PROGRAM imprezy.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazywanie fantów przeznaczonych na sprzedaż podczas imprezy. Prosimy o dostarczenie ich do siedziby Suchedniowskiego Sztabu WOŚP, która znajduje się pod adresem:

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica"
ul. Bodzentyńska 18
26-130 Suchedniów

Dane kontaktowe Sztabu:
tel. 41/ 25 43 094 wew. 22
e-mail: sok.kuznica@wp.pl

Sie Ma!
Suchedniowski Sztab WOŚP :-]

 Program 23 Finalu WOSP.jpg

Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie
O G Ł O S Z E N I E

II w VII kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ w SUCHEDNIOWIE
zwołana w trybie § 54 ust.2 i § 57 Statutu Gminy
odbędzie się w dniu 4 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5.
Rozpoczęcie obrad, godz. 15:00

Tematyka obrad dotyczyć będzie :

- zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014,
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.

Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie
O G Ł O S Z E N I E

I w kadencji  2014-2018
Sesja RADY MIEJSKIEJ w SUCHEDNIOWIE
odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014r.
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” 
rozpoczęcie obrad, godz. 14.00.

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

- Złożenia ślubowania przez radnych Rady Miejskiej.
- Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
- Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
- Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy.

O g ł o s z e n i e


Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchedniowie odwołuje Sesję Rady Miejskiej w Suchedniowie wyznaczoną na dzień  17 listopada 2014r.


                                                                          Przewodniczący

                                                                          Rady Miejskiej


                                                                         Eugeniusz Bugała


Suchedniów, dn.17.11.2014r.


Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie
O G Ł O S Z E N I E

XLIX-ta w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
zwołana w trybie § 54 ust.2 i § 57 Statutu Gminy
odbędzie się w dniu 17 listopada 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, 
ul. Fabryczna 5.
rozpoczęcie obrad, godz. 15:00

Tematyka obrad dotyczyć będzie :

 zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów.
 wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Suchedniowie.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie

XLVIII w kadencji  
Uroczysta Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
odbędzie się w dniu 06 listopada 2014r. 
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”
rozpoczęcie obrad, godz. 11.00.

Program:

 Otwarcie sesji.
 Powitanie zaproszonych gości.
 Wręczenie nagród i złożenie podziękowań.
 Informacja z działalności Rady Miejskiej w kadencji 2010-2014.
 Wystąpienia zaproszonych gości.
 Zamknięcie sesji.
 Wspólne spotkanie.

Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie

XLVII w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
odbędzie się w dniu 29 października 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5.
rozpoczęcie obrad, godz. 14.00.

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

 Nadania nazwy urzędowej placowi w Suchedniowie (plac przed kościołem parafialnym).
 Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Suchedniów za rok szkolny 2013/2014.
 przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
 Zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
 Zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2014 rok.
 Określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia poboru tych opłat oraz określenia inkasentów.
 Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.

"Bieg ku zdrowiu" z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

zaprasza na

"Bieg ku zdrowiu"
z okazji Narodowego Święta Niepodległości


Bieg organizowany  w dniu 11 listopada 2014 r.  ma na celu wzmożenie aktywności ruchowej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, jak również propagowanie zdrowego stylu życia z dala od napojów alkoholowych, środków odurzających, psychotropowych oraz innych substancji o podobnym, destrukcyjnym działaniu.

Dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika biegu, mającego charakter rodzinny, masowy, przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Jego trasa będzie prowadziła ulicami: Bodzentyńską (start spod Krzyża Powstańczego), następnie ulicą  Ogrodową (koło OSiR Suchedniów), ulicą Pasternik, Bodzentyńską aż do suchedniowskiej "Kuźnicy", gdzie bieg się zakończy. Uczestnicy przebiegną tym samym trasę przypominającą tzw. wstążkę. Jej całkowita długość wynosi 1500 m. Organizator w ramach tej samej imprezy sportowej przewidział również dłuższą trasę oraz nagrody dla bardziej doświadczonych amatorów biegania.

O godzinie rozpoczęcia biegu poinformujemy na plakatach promujących ww. wydarzenie, które zostaną opublikowane oraz rozwieszone na terenie Miasta i Gminy Suchedniów równolegle z afiszami zachęcającymi do udziału w koncercie z okazji Narodowego Święta Niepodległości mającym miejsce w SOK "Kuźnica" w Suchedniowie.

Zakup nagród rzeczowych dla uczestników "Biegu ku zdrowiu" zostanie sfinansowany ze środków finansowych Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchedniowie.

Serdecznie Zapraszamy

Regionalne Targi Pracy "Edukacja-Przedsiębiorczość-Zatrudnienie"
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach  zapraszają na Regionalne Targi Pracy "Edukacja-Przedsiębiorczość-Zatrudnienie", które odbędą się  22 października 2014r. w godzinach 10.00 - 13.00 w hali sportowej przy I liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kam., ul. 1 Maja 82.
Targi adresowane są do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, studentów i absolwentów oraz pracodawców.
 Plakat - Targi Pracy.pdf
UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !

15 PAŹDZIERNIKA OSTATECZNYM TERMINEM SKŁADANIA WNIOSKÓW  O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA

 Agencja Rynku Rolnego przypomina  że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw, które zostały pozytywnie skontrolowane przez właściwe służby kontrolne.  
Agencja Rynku Rolnego informuje iż kończą się  kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Dotychczas producenci dostarczyli do organizacji charytatywnych ok. 20 tysięcy ton owoców i warzyw, w tym ok. 12 tysięcy jabłek. 
Wszystkich producentów, którzy zostali skontrolowani pozytywnie prosimy o pilne składanie do Oddziałów Terenowych ARR wniosków o przyznanie rekompensaty. 
Liczy się data stempla pocztowego .
Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie Agencji pod zakładką 
EMBARGO ROSYJSKIE.
www.arr.gov.pl

Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy
Agencja Rynku Rolnego

Zamknięty przejazd kolejowy w ciągu ulic Bugaj-Langiewicza
Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Warszawie – wykonawca modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kam. – Kielce, informuje, że w dniach 14 – 20 października zamknięty będzie przejazd kolejowy w ciągu ulic Bugaj - Langiewicza. Dopuszcza się objazd dla pojazdów ruchu lokalnego do 3,5 t przez przejazd przy ul. Stokowiec drogą technologiczną po zachodniej stronie torów kolejowych. 

Międzynarodowy Dzień Mediacji
W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji w dniu 16 października 2014r. w godzinach 7.45 - 15.45 prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej będą udzielać informacji o zasadach przeprowadzania mediacji w postępowaniu karnym. 
Zamknięty przejazd kolejowy
Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Warszawie – wykonawca modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kam. – Kielce, informuje, że w dniach 4 – 6 października zamknięty będzie przejazd kolejowy w ciągu ulicy Stokowiec. 

Komunikat Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego po raz kolejny przypomina, że inicjatywa pozyskania organizacji charytatywnej lub uprawnionej innej jednostki organizacyjnej oraz osoby fizycznej, która przyjmie wycofane owoce i warzywa leży w gestii producenta owoców i warzyw dokonującego wycofania produktów z rynku.

Fizyczne wycofanie produktów wraz ze złożeniem we właściwym OT ARR niezbędnej dokumentacji (wniosek o wsparcie, świadectwo zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw, świadectwo potwierdzenia przekazania produktów wycofanych z rynku, wystawione przez podmiot odbierający produkty), powinno odbyć się do dnia 15 października 2014 r.

Rejestr uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych,  dostępny jest na stronie internetowej ARR: www.arr.gov.pl.

Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie
O G Ł O S Z E N I E

XLVI w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
zwołana w trybie § 54 ust.2 i § 57 Statutu Gminy
odbędzie się w dniu 29 września 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, 
ul. Fabryczna 5.
rozpoczęcie obrad, godz. 15:00

Tematyka obrad dotyczyć będzie :

 zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów.
 projektu uchwały intencyjnej w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy na 2015 rok środków finansowych na realizację projektu przebudowy ulic Powstańców i Krótkiej wraz z infrastrukturą komunalną - I etap rewitalizacji.

Bezpłatne konsultacje nt. Funduszy Europejskich

 

Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie
O G Ł O S Z E N I E

XLV w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
odbędzie się w dniu 02 września 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, rozpoczęcie obrad, godz. 14.00.

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

 Informacji o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2014/2015.
 Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchedniów za I półrocze 2014r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014r. 
 Zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
 Zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2014 rok.
 Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Kieleckiej i ul.Bodzentyńskiej.
 zaopiniowania projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczących Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Konferencja dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych – Kielce

Konferencja dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych – Kielce

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji pt. „Osoby niepełnosprawne jako ważny potencjał rozwoju lokalnego rynku pracy”, która odbędzie się w dniu 30 lipca 2014 r. Hotelu Qubus w Kielcach przy ul. Składowej 2 w godzinach 10.00 - 15.00 (rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 9.00).

Konferencja organizowana jest w ramach projektu systemowego „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja.

Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom/czkom tematyki aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich dużego potencjału możliwego do wykorzystania na lokalnym rynku pracy. Na konferencji zostaną przedstawione różne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych z perspektywy przedstawicieli instytucji publicznych, podmiotów prywatnych oraz organizacji pozarządowych.

Będziemy zaszczyceni, jeżeli przyjmą Państwo nasze zaproszenie do udziału w niniejszej konferencji!

Poniżej zamieszczamy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w konferencji w terminie do 22 lipca 2014 r. na adres e-mail: kroguska@pfron.org.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie na konferencję

 program konferencji_Kielce.pdf
Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie
O G Ł O S Z E N I E
XLIV w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
odbędzie się w dniu 23 czerwca 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5. Rozpoczęcie obrad, godz. 14.00.

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :
 Przygotowanie Gminy Suchedniów do sezonu letniego.
 Zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2013 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Suchedniowie oraz Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”.
 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchedniów za 2013 rok.
 Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
 Zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2014 rok.
 Zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
 Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Suchedniów.
 Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Suchedniów oraz w sprawie dopłat.
 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 3885/4  w obszarze miasta Suchedniów.
 Współdziałania z innymi samorządami w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.

Nowe stawki opłat za odpady zmieszane
Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie 
informuje,
że z dniem 1 lipca 2014r. ustalona  została stawka  opłaty za odpady zmieszane 
(tj. zbierane bez selekcji) w wysokości 9,- zł od osoby (z dotychczas obowiązującej 6,- zł od osoby).
Opłata za odpady segregowane pozostaje bez zmian 
i wynosi 5,- zł od osoby.
W przypadku zmiany formy gospodarowania odpadami komunalnymi będącej podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty – właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację.

Podstawa prawna: Uchwałą Nr 18/V/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2014r. poz. 1846).

Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie
O G Ł O S Z E N I E
XLIII w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
zwołana w trybie § 54 ust.2 i § 57 Statutu Gminy
odbędzie się w dniu 06 czerwca 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5.
rozpoczęcie obrad, godz. 14:30

Tematyka obrad dotyczyć będzie :

 zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów.
 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia nowej stawki opłaty.
 ustalenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Ważne zmiany dla wyborców!

25 maja w całym kraju spośród 1282 kandydatów wybierzemy w 13. okręgach wyborczych 51. posłów do Parlamentu Europejskiego. O jeden mandat ubiega się więc średnio 25. kandydatów. W skali całego kraju zarejestrowanych zostało 9 list ogólnopolskich. Województwo świętokrzyskie tworzy jeden okręg wyborczy wraz z Małopolską. 
Zgodnie z nowymi wymogami ordynacji wyborczej na terenie Miasta i Gminy Suchedniów zaszły istotne zmiany pod względem podziału gminy na obwody do głosowania. –Obecnie jest tych obwodów 12, wcześniej było 9. Zmieniły się nie tylko granice obwodów, ale również siedziby obwodowych komisji wyborczych. Wyznaczone zostały również lokale do głosowania korespondencyjnego oraz dla osób niepełnosprawnych. Dlatego ważne jest, aby mieszkańcy dokładnie sprawdzili swą przynależność do konkretnego obwody głosowania. 

W załączniku Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w tej kwestii.

 OBWIESZCZENIE.docx
Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie
O G Ł O S Z E N I E
XLII w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
odbędzie się w dniu 14 maja 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5.
rozpoczęcie obrad, godz. 14.00.
Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

 Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013”
 Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Miasta i Gminy Suchedniów.
 Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego M/G Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II               w Suchedniowie za 2013r.
 Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” za 2013 r.
 Zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
 Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów.
 Wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów.
 Informacja z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w I kwartale 2014r. 

INFORMACJA
Informujemy, że do 31 maja został przedłużony termin zgłaszania wniosków o przyznanie nagrody honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Suchedniów".
Regulamin przyznawania nagrody oraz formularz wniosku: 

 REGULAMIN- Zasluzony dla Suchedniowa.doc
INFORMACJA

W dniu 2 maja 2014r. (piątek) pełniony będzie dyżur w celu umożliwienia zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Dyżur pełniony będzie w godzinach 7.30 – 15.30 w pok. 107; I piętro

 Druki zgłoszenia kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy:  www.suchedniow.bip.doc.pl.

Urzędnik Wyborczy

Ewa Kaniewska

 Uprzejmie informujemy, że 2 maja 2014r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy
 w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie. 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
życzę, 
by nastrój tych dni, przybranych wiosenną radością, utrwalił się 
w naszych sercach na długi czas 
         i pozostał także w poświątecznej rzeczywistości.

Tadeusz Bałchanowski
Burmistrz Miasta i Gminy

APEL BURMISTRZA
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów zwraca się z apelem do mieszkańców i zarządców nieruchomości o uprzątnięcie chodników i terenów bezpośrednio przyległych do ich posesji.
Po zimie na chodnikach i ulicach nagromadziło się dużo piachu, drobnych gałązek  i innych śmieci szpecących nasze miasto. Wiosna i okres przedświąteczny sprzyja wszelkiego rodzaju porządkom, zadbajmy więc  również o swoje najbliższe  otoczenie.
Za okazaną pomoc w sprzątaniu naszej Małej Ojczyzny serdecznie dziękuję.

UWAGA! Szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie
Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie     w dniach 7 – 14 kwietnia 2014r. ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. 
Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim, prostokątnym pakiecie stanowiącym przynętę, wagi ok. 15 gramów, koloru brązowo-czarnego.
 Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotu oraz wyłożone ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.
Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii apeluje o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką, gdyż zapach ludzi na pakiecie powoduje, iż lisy nie przyjmują szczepionki, co uniemożliwia ich uodpornienie.

KIERMASZ WIELKANOCNY

 

Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie
                             O G Ł O S Z E N I E
XLI w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
odbędzie się w dniu 31 marca 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5.
Rozpoczęcie obrad, godz. 14.00.

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

  • Sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie za rok 2013.
  • Informacja Zarządu NZOZ „Promyk” sp. z o.o. o sposobie wykorzystania środków uzyskanych z czynszów za 2013 rok.
  • Sprawozdania z realizacji w roku 2013 „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Gminy Suchedniów na lata 2011-2014”.
  • Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchedniów w 2013 roku.
  • Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2014 roku.
  • Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów.
  • Zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
  • Zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  • Wyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.
  • Informacji z działalności Rady Miejskiej Suchedniowa za 2013 rok.

Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie
O G Ł O S Z E N I E
XL w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
zwołana w trybie § 54 ust.2 i § 57 Statutu Gminy
odbędzie się w dniu 26 lutego 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5.
rozpoczęcie obrad, godz. 14.00.

Tematyka obrad dotyczyć będzie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.

PORZĄDEK UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH
PORZĄDEK UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH
KS. INFUŁATA JÓZEFA WÓJCIKA

 PIĄTEK   21 lutego 2014r.

godz. 15.00     -  odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kaplicy przy kościele

godz. 15.15    -   „stacja w domu” wg obrzędów  pogrzebowych;  przeniesienie trumny  do kościoła

godz. 15.30     -      różaniec

godz. 16.00     -      Msza Św. żałobna


SOBOTA  22 lutego 2014r.


       godz. 11.30    -      różaniec w kościele

       godz. 12.00    -      Msza Św. żałobna;

         Procesja na cmentarz parafialny
KOMUNIKAT BURMISTRZA

UWAGA


W dniu pogrzebu ks. Infułata Józefa Wójcika tj. 22 lutego,
nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego w Suchedniowie.
Proszę dostosować się do znaków drogowych oraz poleceń kierujących ruchem.

WYŁĄCZONE Z RUCHU DROGOWEGO 

od godz. 8.00 będą ulice: Cmentarna i Kościelna,

natomiast w czasie przemarszu konduktu żałobnego wyłączona zostanie z ruchu od godz. 13.00 ulica Bugaj.

PARKINGI:

1. ul. Dworcowa (rampa)

2. Gimnazjum przy ul. Szarych Szeregów – teren boiska i przyległy

3. Suchedniowski Ośrodek Kultury „KUŹNICA” ul. Bodzentyńska 18

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ogrodowa 11

DLA AUTOBUSÓW:

ul. Warszawska – str. wschodnia

PUNKT MEDYCZNY:

Parking przy MG Bibliotece Publicznej ul. Kościelna 3

Księga Kondolencyjna wyłożona zostanie w Kościele 
od dnia 21 lutego br., do której będzie można składać wpisy


INFORMACJA Przewodniczącego Rady Miejskiej
INFORMACJA
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Suchedniowie

Uchwałą Nr 28/III/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 kwietnia 2012r. ustanowiona została nagroda honorowa „Zasłużony dla Miasta i Gminy Suchedniów” w postaci statuetki. 
Nagroda ta jest wyrazem szczególnego uznania wybitnych osiągnięć w sferze działalności społecznej, gospodarczej, kulturalnej, sportowej, naukowej oraz działalności na rzecz rozwoju i promocji miasta i gminy Suchedniów.
 Stosownie do § 3 obowiązującego Regulaminu (stanowiącego załącznik do powyższej uchwały) wnioski o przyznanie nagrody mogą składać  m.in. upoważnieni przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji.
Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31 marca 2014r. 

W załączeniu:
stosowna uchwała Rady Miejskiej wraz z Regulaminem przyznawania nagrody honorowej oraz formularz wniosku.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Eugeniusz Bugała

Wniosek o przyznanie nagrody honorowej.docx

 Regulamin nagrody.pdf
APEL
Burmistrza Miasta I Gminy Suchedniów
z  dnia 17 lutego 2014r.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 16 lutego 2014r.  nieodżałowanego

Śp. ks. Infułata dr Józefa Wójcika

Proboszcza parafii św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie w latach 1972 – 2010.
Apeluję do mieszkańców Miasta i Gminy Suchedniów o godne uczczenie pamięci wybitnego        i zasłużonego kapłana, Honorowego Obywatela Suchedniowa, który całe swoje życie służył Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.  
Jego wszechstronne działania i postawa miały ogromny wpływ na historię i losy nie tylko kraju, ale również naszej Małej Ojczyzny.

Proszę o potraktowanie najbliższych dni jako okresu naszej lokalnej żałoby 
i nieorganizowanie do dnia pogrzebu imprez o charakterze rozrywkowym.

 Tadeusz Bałchanowski
 Burmistrz 

III edycja konkursu "Jaskółka Biznesu"
Samorząd Powiatu Skarżyskiego organizuje trzecią edycję konkursu, w którym przyznane zostaną nagrody Starosty Skarżyskiego „Jaskółka Biznesu”. Nagrodę otrzymują przedsiębiorcy z terenu powiatu skarżyskiego za wybitne osiągnięcia na polu działalności gospodarczej.
Laureaci Nagrody zostaną uhonorowani statuetką podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się w kwietniu 2014 roku.
Celem nagrody jest prezentacja pozytywnego wizerunku oraz potencjału gospodarczego powiatu skarżyskiego, promowanie aktywności przedsiębiorców na rynku gospodarczym, inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i dokonań innowacyjnych, upowszechnianie pozytywnych wzorców, budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki oraz promocja usług rynku pracy.
Nagroda Starosty „Jaskółka Biznesu” ma przede wszystkim wyłonić te firmy, które wyróżniają się jakością usług i produktów, nowoczesnymi rozwiązaniami, ale także wnoszą wkład w rozwój regionu.
W imieniu Starosty Skarżyskiego serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody w dziedzinie Gospodarka w kategoriach: „Kobieta Przedsiębiorcza” i „Innowacyjny Przedsiębiorca”.
Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać:
 instytucje
 organizacje gospodarcze i zawodowe
 stowarzyszenia
 władze samorządowe gmin powiatu skarżyskiego
 radni powiatu skarżyskiego 
za pisemną zgodą zgłoszonych,
 oraz sami zainteresowani przedsiębiorcy.
Szczegółowy regulamin oraz wnioski-zgłoszenia do nagrody dostępne są na stronie internetowej starostwa http://www.skarzysko.powiat.pl  Niezbędną dokumentację należy złożyć do 15 marca 2014 r. w Zespole ds. Promocji w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.

Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie
O G Ł O S Z E N I E
XXXIX w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, 
ul. Fabryczna 5.
rozpoczęcie obrad, godz. 14.00.
Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

* Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok. 
* Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013.
* Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie za rok 2013.
* Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
* Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gm. Suchedniów na rok 2014.
* Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
* Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
* Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
* Projektu uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art.6 ust.10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
* Projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej w Suchedniowie.
* Przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej na 2014 rok.

Centralne Obchody 151 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego

 

Już w najbliższą niedzielę 22. Finał WOŚP

Już po raz 22. w naszym mieście odbędzie się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dniu 12 stycznia 2014 r. na ulicach Suchedniowa, Ostojowa i Łącznej naszych 48 wolontariuszy, wyposażonych w identyfikatory i finałowe puszki, będzie zbierało pieniądze

NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY RATUNKOWEJ 
I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW

O godz. 16.00 odbędzie się finałowa impreza w SOK "Kuźnica" w Suchedniowie. Jednym z jej punktów będzie licytacja różnorodnych fantów, przekazanych przez darczyńców. Pieniądze pozyskane z ich sprzedaży oraz kwoty zebrane przez naszych wolontariuszy zasilą konto Fundacji WOŚP i w ten sposób wesprą szczytny cel 22. Finału.

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości 
oraz nadziei na Nowy Rok.
W te piękne i wyjątkowe dni,
składamy życzenia zdrowia, szczęścia i pogody ducha.
Niech spełnią się marzenia, realizują plany, 
a miłość i spokój goszczą w Waszych domach.


 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Eugeniusz Bugała

 Burmistrz Miasta i Gminy
 Tadeusz Bałchanowski

Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie

O G Ł O S Z E N I E

XXXVIII w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ w SUCHEDNIOWIE
odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5.
rozpoczęcie obrad, godz. 12.00.

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

 Informacji nt. ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Suchedniów.
 zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013.
 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów.
 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2014 rok.

22. FINAŁ WOŚP


22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Suchedniowie

12 stycznia 2014 r. godz. 16.00

 Już po raz 22. w naszym mieście odbędzie się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 12 stycznia 2014r. na ulicach Suchedniowa, Ostojowa i Łącznej naszych 50 wolontariuszy, wyposażonych w identyfikatory i finałowe puszki, będzie zbierało pieniądze NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY RATUNKOWEJ I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW.

 O godz. 16.00 odbędzie się finałowa impreza w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie. Jednym z jej punktów będzie licytacja różnorodnych fantów, przekazanych przez darczyńców.
Pieniądze pozyskane z ich sprzedaży oraz kwoty zebrane przez naszych wolontariuszy zasilą konto Fundacji WOŚP i w ten sposób wesprą szczytny cel 22. Finału. Zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazywanie fantów przeznaczonych na sprzedaż podczas imprezy. Prosimy o dostarczenie ich do siedziby Suchedniowskiego Sztabu WOŚP, która znajduje się pod adresem:

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
ul. Bodzentyńska 18
26-130 Suchedniów Dane kontaktowe Sztabu:
tel. 41/ 25 43 094 wew. 22
e-mail: sok.kuznica@wp.pl

Z góry dziękujemy za hojność i przekazanie fantów do sprzedaży. Już wkrótce
na naszej stronie www.kuznica-suchedniow.pl oraz na orkiestrowych plakatach zamieścimy szczegółowy program imprezy.


Sie Ma!
Suchedniowski Sztab WOŚP :-] 

Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie

O G Ł O S Z E N I E

XXXVII w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
odbędzie się 28 listopada 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5.
rozpoczęcie obrad, godz. 14.00.

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in.:

* Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Suchedniów w roku szkolnym 2012/2013.
* przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014.
* zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013.
* informacji dot. komunalizacji mienia gminnego obejmującego działkę nr 145 w obrębie wsi Mostki. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
z dnia 13 listopada 2013 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów
o g ł a s z a
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  prawa własności n/w nieruchomości  gruntowych: 

I.  Działka gruntu oznaczona w ewidencji nr 1320/15 o powierzchni 0,0523 ha położona w Suchedniowie przy ul. Powstańców 1863 r., obręb 1 Suchedniów, ujawniona w księdze wieczystej nr KI1R/00010488/9 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej.
 Opis nieruchomości:
Niezabudowana działka gruntu sąsiadująca od strony zachodniej z budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchedniowie. Posiada kształt prostokątny o szer. ok. 18 m i długości ok. 29 m. Położenie i sąsiedztwo bardzo dobre, w centralnej części miasta. Dostęp do uzbrojenia pełny. Dojazd dobry. Warunki zabudowy korzystne.
 Cena wywoławcza – 35.360 zł                         Wadium – 4.000 zł

II. Działka gruntu oznaczona w ewidencji nr 1320/10 o powierzchni 0,2421 ha położona w Suchedniowie przy ul. Powstańców 1863 r., obręb 1 Suchedniów, ujawniona   w księdze wieczystej  nr KI1R/00010488/9 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej.
 Opis nieruchomości:
   Działka niezabudowana o kształcie nieregularnym w postaci trójkąta z dostępem do ul.Powstańców 1863 r. Teren działki równy, w części utwardzony żużlem i gryzem. Wzdłuż działki przebiega podziemna sieć kanalizacji sanitarnej ks 200, kanalizacji deszczowej kd 800 oraz sieć wodociągowa wo 110. Położenie i sąsiedztwo dobre w centralnej części miasta lecz w wewnętrznym usytuowaniu w stosunku do ul. Powstańców 1863 r. Dostęp do uzbrojenia pełny.
Dojazd średni. Warunki zabudowy niekorzystne z uwagi na przebiegające przez środkowy obszar sieci podziemnej infrastruktury technicznej.
 Cena wywoławcza – 76.044 zł                         Wadium – 8.000 zł
 
III.  Działka gruntu oznaczona w ewidencji nr 1320/21 o powierzchni 0,2407 ha położona w Suchedniowie przy ul. Kieleckiej, obręb 1 Suchedniów, ujawniona  w księdze wieczystej nr KI1R/00010488/9 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej.
 Opis nieruchomości:
Niezabudowana działka gruntu, teren równy w lekkim obniżeniu ok. 0,5 m w stosunku do nawierzchni ul. Kieleckiej, niezagospodarowany, porośnięty dziką  trawą. Działka posiada kształt  regularny w postaci prostokąta o szerokości frontu ok. 41,5 m i głębokości ok. 54 m. Dostęp do uzbrojenia pełny. Dojazd bardzo dobry. Warunki zabudowy przeciętne.
Cena wywoławcza -    154.670  zł                  Wadium – 20.000 zł

IV.   Działka gruntu oznaczona w ewidencji nr 1320/20 o powierzchni 0,0088 ha położona w Suchedniowie przy ul. Kieleckiej, obręb 1 Suchedniów,  ujawniona w księdze wieczystej nr KI1R/00010488/9 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej.
 Opis nieruchomości:
Niezabudowana działka gruntu, teren równy w lekkim obniżeniu ok. 0,5 m w stosunku do nawierzchni ul. Kieleckiej, niezagospodarowany, porośnięty dziką  trawą. Na działce posadowiony jest kontener komory Trafo i rozdzielni elektrycznej napięcia 15 kV. Położenie i sąsiedztwo bardzo dobre w centralnej części miasta. Dostęp do uzbrojenia pełny. Dojazd bardzo dobry.
Cena wywoławcza -    5.950  zł                  Wadium –  600 zł

V.   Działka gruntu oznaczona w ewidencji nr 1324 o powierzchni 0,0724 ha położona                            w Suchedniowie przy ul. Mickiewicza, obręb 1 Suchedniów, ujawniona  w księdze wieczystej                 nr KI1R/00007018/0 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego                    w Skarżysku – Kamiennej.
 Opis nieruchomości:
Działka gruntu z lekkim obniżeniem w kierunku płn., posiada kształt regularny w postaci prostokąta. Niemal przez środek działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieć wodociągowa. Na działce przy zachodniej granicy znajduje się budynek gospodarczy  murowany z pustaków żużlowych, przeznaczony do rozbiórki. Położenie działki i sąsiedztwo dobre, w śródmiejskiej części miasta. Dostęp do uzbrojenia pełny. Dojazd dobry. Warunki zabudowy niekorzystne – z uwagi na przebieg sieci infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza -    27.690  zł                  Wadium –  4.000 zł

Według polityki Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suchedniów zatwierdzonego Uchwałą Nr 36/V/1998 Rady Miasta i Gminy Suchedniów  z dnia 16 czerwca 1998 r. przeznaczone do sprzedaży działki znajdują się w obszarze jednostki strukturalnej D3 Mickiewicza tereny mieszkaniowe do adaptacji, dopełniania, ewentualnej wymiany, przy zachowaniu wewnętrznego układu. Zalecany wzrost intensywności zabudowy, celowy wzrost udziału usług, szczególnej w części zachodniej przy ul. Kieleckiej.
Wszystkie nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie są przedmiotem obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.
 Otwarcie przetargów nastąpi  w dniu 19 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5 (sala konferencyjna) w godzinach:
I.       9.00 – przetarg na sprzedaż działki nr ewid.  1320/15
II.       9.30 – przetarg na sprzedaż działki nr ewid.  1320/10
III.     10.00 – przetarg na sprzedaż działki nr ewid.  1320/21
IV.     10.30– przetarg na sprzedaż działki nr ewid.   1320/20
V.     11.00 - przetarg na sprzedaż działki nr ewid.   1320/24
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu  w podanej wysokości.
 Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 15 grudnia 2013 r. na rachunek Gminy w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie nr 68852000072001000558530001  lub w kasie Urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po  zamknięciu przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek  złotych. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.
- W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej konieczne  jest przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. 
- W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu należy przedłożyć notarialne potwierdzenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 
- W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 
- W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości    z majątku odrębnego.
  Wylicytowana cena za nieruchomość płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Dodatkowe informacje pod nr telefonu 041/ 25 43 186 w. 37 lub w pokoju nr 7 w siedzibie Urzędu. 
                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
                                                                                     Tadeusz Bałchanowski
 
 


NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

  11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.

Zachęcam wszystkich mieszkańców Suchedniowa do wywieszenia w tym dniu flag narodowych.
Dajmy w ten sposób dowód naszego patriotyzmu, pamięci i przywiązania do barw narodowych.

 Tadeusz Bałchanowski
 Burmistrz

Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie

O G Ł O S Z E N I E
XXXVI w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
odbędzie się w dniu 06 listopada 2013r w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, 
ul. Fabryczna 5.
rozpoczęcie obrad, godz. 14.00.

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

* przeznaczenia do sprzedaży działek nieruchomości gruntowych położonych w Suchedniowie przy ulicach Powstańców 1863r., Kieleckiej i Mickiewicza oraz w sprawie zwolnienia z obowiązków zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych pawilonami handlowo-usługowymi na rzecz dzierżawców.
* określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
* określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia poboru tych opłat oraz określenia inkasentów.
* określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
* informacji nt. oświadczeń majątkowych za rok 2012 (art.24h pkt.12 ustawy o samorządzie gminnym). 

Projekt Lokalne Centra Obsługi Inwestora Eastern European Gateway

Projekt Lokalne Centra Obsługi Inwestora Eastern European Gateway realizowany jest przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w partnerstwie z pięcioma stowarzyszeniami ze środków  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Celem projektu jest:
 tworzenie nowoczesnego systemu komunikacji biznesowej i przekazu informacji gospodarczych w najnowszej technologii IT,
 budowa globalnej bazy danych ofert,
 stworzenie platformy dedykowanej „społeczności LCOI”,
 przekazanie wiedzy, informacji oraz prezentacji mapy gospodarczej Polski Wschodniej,
 wzbudzenie zainteresowania wśród zagranicznych inwestorów, kooperantów i importerów ofertami z Polski Wschodniej.
W wyniku realizacji projektu funkcjonuje nowoczesny produkt „LCOI System”, w skład którego wchodzi min.  vortal www.lcoi.pl  wraz z obsługującym go zespołem LCOI. Celem funkcjonowania vortalu www.lcoi.pl jest umożliwienie  biznesowej  wymiany informacji,  kojarzenia partnerów biznesowych oraz uzyskanie niezbędnych i cennych informacji o rynkach inwestycyjnych i zbytu w obszarze danej oferty. Ważną funkcją LCOI System jest możliwość prezentacji ofert produktowych, usługowych i inwestycyjnych z terenu Polski Wschodniej, w czytelnej formie i  określonych standardach obowiązujących spełniających oczekiwania użytkowników. „LCOI System” to również nowoczesny produkt służący do promocji regionów Polski Wschodniej pod względem gospodarczym  i turystycznym. 
Vortal www.lcoi.pl oferuje:
 wielojęzyczny, bezpłatny dostęp,
 możliwość pozyskania partnerów biznesowych,
 możliwość pozyskania kompleksowej informacji o gospodarce Polski Wschodniej,
 dostęp do tysiąca ofert LCOI,
 możliwość nawiązania współpracy „biznesu światowego” z ofertą z Polski Wschodniej,
 możliwość dodawania ofert z zagranicy,
 Atlas Gospodarczy, czyli „widok z okna” na ofertę.
Chcesz wypromować z nami swoją firmę? Interesują Cię inwestycje lub współpraca? Poszukujesz partnera biznesowego z Polski Wschodniej? - Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem regionalnym:

Biuro LCOI Region Świętokrzyskie
26-001 Masłów
ul. Świętokrzyska 86, Wola Kopcowa
tel/fax: +4841 301 17 97
e-mail: swietokrzyskie@lcoi.pl
Iwona Januchta, tel. +48 531 102 610, e-mail: i.januchta@lcoi.pl
Lucyna Micek, tel. +48 531 200 221, e-mail: l.micek@lcoi.pl

Konferencja II MEDYCZNE SPOTKANIA NAUKOWE

 

Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie

O G Ł O S Z E N I E
XXXIV w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
odbędzie się w dniu 17 września 2013r w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul.Fabryczna 5.
rozpoczęcie obrad, godz. 14.00.
Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchedniów za I półrocze 2013 roku i informacja                 
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.
 Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2013/2014.
 Zmiany w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013.
 Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów.
 Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2013 roku. 

 

Od 1 września TVP Kielce z nową ramówką

 Od 1 września TVP Kielce z nową ramówką. Będzie nowe logo, nowa oprawa graficzna i nowe programy.

„Informacje” TVP KIELCE będą mogli Państwo oglądać cztery razy dziennie: pierwszy krótki serwis już o 7:30, główne wydanie „Informacji” jak dotychczas o 18:30, skrót „Informacji” o 20.00 i wieczorne „Informacje” o 22.00 

Zmienią się też godziny nadawanie niektórych naszych programów. I tak: polityczny talk  show „Bez demagogii” będzie można oglądać w poniedziałki o 17:30, program kulturalny „Słup” w piątki o 20:10. Premiera cyklu „R jak Reportaż” – co dwa tygodnie w środę o 17:30. 
W nowej ramówce TVP KIELCE widzowie będą mogli zobaczyć także powtórki znakomitych polskich seriali takich jak np. „Przeprowadzki” oraz bajki i seriale dla dzieci
i młodzieży np. „Jankę”. Nie zabraknie także popularnych programów tj: „Weekendowego Malowania”, „Panoramy gospodarczej” czy „Świętokrzyskiego Rynku Pracy”. 

 W ofercie programowej TVP Regionalna będzie wiele nowych propozycji, między innymi „Seniorada” – program przygotowywany przez ekipę TVP KIELCE, w którym pokazywać będziemy ciekawe przykłady integracji osób starszych z młodym pokoleniem. Bohaterem każdego odcinka będzie osoba w wieku 60 plus. Program poprowadzi Andrzej Cempura, aktor Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach. Premiera programu w piątek,
6 września o godz. 16.30 na antenie TVP Regionalna. 

Reporterzy TVP KIELCE będą współpracować przy tworzeniu wielu programów na antenie TVP Regionalnej. W związku z tym na antenie ogólnopolskiej, materiały dotyczące województwa świętokrzyskiego będą ukazywały się znacznie częściej niż dotychczas. 

TVP Regionalna będzie dostępna w naziemnej telewizji cyfrowej na MUX-ie 3, na kanale 47 i wystartuje już 1 września o godz. 7.00. Program własny TVP KIELCE będzie nadawany w następujących godzinach: 
 
Poniedziałek – Piątek
07:30 – 07:59
15:00 – 15:59
17:30 – 18:59
20:00 – 20:59
22:00 – 22:29

Sobota – Niedziela
10:00 – 10:59 (pasmo przeznaczone dla dzieci i młodzieży: bajki i seriale)
15:00 – 15:59
17:30 – 18:59
20:00 – 20:59
22:00 – 22:59
 
Będzie to „nasza telewizja” – w całości poświęcona wydarzeniom lokalnych społeczności, czyli naszemu codziennemu życiu z jego troskami i radościami, wydarzeniom, które dotyczą nas, naszego miasta i regionu. TVP Regionalna będzie nadawać 18 godzin programu dziennie. Stworzenie takiego kanału stało się możliwe dzięki „rewolucji technicznej”, czyli cyfryzacji. 


Zapraszamy na nasz facebook: facebook.com/tvpregionalna. 

TVP Regionalna – nowa, lokalna telewizja startuje 1 września


1 września br. rozpocznie emisję 16 nowych programów regionalnych, tworzonych przez ośrodki terenowe TVP. Nowatorski projekt – TVP Regionalna – przez 18 godzin na dobę zapewni widzom najwyższej jakości programy mające wspólny wyznacznik: lokalność. Nowe programy regionalne będą dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej i aplikacji na urządzenia mobilne TVP Stream. 

Dotychczas 16 ośrodków terenowych nadawało swoje programy na jednej antenie w pasmach rozłącznych przez ok. 4 godziny dziennie. Od 1 września br. Telewizja Polska uruchamia Ośrodek Programów Regionalnych, w którego skład wejdzie 16 ośrodków terenowych, tworzących wspólnie TVP Regionalną. Każdy z tych 16 ośrodków na własnej antenie, czyli dla widzów ze swojego regionu, będzie nadawał program własny oraz programy realizowane wspólnie, które będą także emitowane na antenach pozostałych ośrodków.

Telewizja regionalna to nasze dobro wspólne ważne dla rozwoju kultury i debaty społecznej, ochrony tradycyjnych wartości, idei budowy społeczeństwa informacyjnego. Nowoczesna programowo i technologicznie, interaktywna (hybrydowa), odbierana poprzez aplikację TVP  Stream na urządzeniach mobilnych w kraju i za granicą, a co najważniejsze – bliska ludziom. Dzisiaj także dzięki realizacji takich zadań, jak internetowy teatr TVP dla szkół, czy regionalne systemy ostrzegania. Oddziały terenowe stają się istotą Telewizji Polskiej.– mówi Marian Zalewski, członek Zarządu TVP S.A.

Program 16 ośrodków terenowych będzie nadawany codziennie od godz. 6.30 do ok. 00.30 (18 godzin). Pasmo wspólne będzie emitowane przez 13,5 godziny dziennie od poniedziałku do piątku oraz 12,5 godziny dziennie w soboty i niedziele. Pasmo własnych programów przygotowywanych przez ośrodki terenowe zajmie 4,5 godziny dziennie od poniedziałku do piątku oraz 5,5 godziny dziennie w soboty i niedziele.

Regionalna oferta programowa telewizji publicznej będzie dostępna w naziemnej telewizji cyfrowej oraz aplikacji na urządzenia mobilne TVP Stream.

Głównym celem TVP Regionalnej – czyli 16 programów regionalnych TVP – jest szybkie i rzetelne informowanie o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce i jej regionach. Będzie to telewizja informująca o sprawach lokalnych, prospołeczna i proobywatelska.

Znajdzie się tu miejsce dla regionalnego reportażu, znajdzie się czas na sprawy społeczne, gospodarkę a nawet poradnictwo. Poświęcimy uwagę sprawom istotnym szczególnie dla małych społeczności., jak np. rynek pracy, samorządność, rozwój regionalny czy ekologia. Nie zabraknie oferty dla ludzi starszych, dla niepełnosprawnych, dla mniejszości narodowych czy wyznawców różnych religii. Widz TVP Regionalnej przede wszystkim dostanie telewizję w skali mikro: bliską, aktualną i przyjazną, a także interaktywną – zapowiada Marek Pasiuta, Dyrektor Ośrodka Programów Regionalnych. 

TVP Regionalna połączy ze sobą praktyczną i użyteczną informację o najbliższym otoczeniu z atrakcyjnym przedstawieniem wiedzy o współczesnej Polsce, promowaniem dobrych wzorów i rozwiązań.


JESIEŃ 2013 W TVP REGIONALNEJ – SZCZEGÓŁY OFERTY PROGRAMOWEJ

PASMA WŁASNE OŚRODKÓW TERENOWYCH TVP

Całodzienny program TVP Regionalnej składa się z:
 pasm wspólnych – emisja programu ogólnopolskiego, w całym zasięgu technicznym stacji;
 pasm własnych ośrodków terenowych – poszczególne ośrodki emitują lokalnie własne programy informacyjne, publicystyczne i społeczne.

Pasma własne ośrodków terenowych emitowane są w godzinach:

poniedziałek – piątek

07.30 – 08.00
15.00 – 16.00
17:30 – 19:00
20.00 – 21.00
22.00 – 22.30
 
sobota – niedziela

10.00 – 11.00
15.00 – 16.00
17.30 – 19.00
20.00 – 21.00
22.00 – 23.00


PASMO WSPÓLNE TVP REGIONALNEJ

INFORMACJE

CO NIESIE DZIEŃ
Emisja: poniedziałek – piątek, godz. 8.00

To poranny program TVP Regionalnej, a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń, które będą miały miejsce w ciągu dnia. 
W programie m.in.: materiały reporterskie, łączenia na żywo z reporterami z ośrodków regionalnych TVP, rozmowy z gośćmi – bohaterami wydarzeń, świadkami oraz komentatorami, zapowiedzi materiałów interwencyjnych, przegląd regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych, najciekawsze artykuły i wydarzenia z polskich mediów. 
„Co niesie dzień” wyróżnia się na tle innych programów informacyjnych, prezentując zdecydowanie więcej informacji ważnych dla regionów i lokalnych społeczności, choć przedstawiane tematy z pewnością zainteresują widzów w całej Polsce. 
Program ze studia w Szczecinie prowadzą dziennikarze znani z anten regionalnych.

DZIENNIK REGIONÓW
Emisja: poniedziałek – piątek, godz. 21.15; sobota – niedziela godz. 21.30

Główny program informacyjny, podsumowujący wydarzenia mijającego dnia i zapowiadający najważniejsze tematy dnia następnego. Dzięki sieci 16. ośrodków terenowych oraz ich reporterom, dotrzemy do każdego zakątka Polski.  

PUBLICYSTYKA

ECHA DNIA
Emisja: poniedziałek – piątek, godz. 21.00

Program publicystyczny, poruszający aktualne problemy społeczne, polityczne i gospodarcze w powiązaniu z polityką ogólnopolską. Przedstawia lokalne inicjatywy, ciekawe rozwiązania i sposób ich realizacji. Przyjrzymy się decyzjom lokalnych władz oraz ich skutkom dla mieszkańców. 
Program będzie również reagował na aktualne wydarzenia kulturalne i przedsięwzięcia gospodarcze.
Będziemy gościć uczestników wydarzeń, przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń lokalnych, ale również przedstawicieli administracji centralnej, związków pracodawców, central związkowych oraz ekspertów z różnych dziedzin.

ECHA DNIA – KOMENTARZE
Emisja: poniedziałek – piątek, godz. 21.40

Program publicystyczny utrzymany w konwencji programu „Echa dnia” – poszerzony o dodatkowe fakty i komentarze, które pozwolą na zrozumienie tła przedstawianych wydarzeń. Gośćmi prowadzącego program będą specjaliści i eksperci, którzy są autorytetami w regionie, czy w danym środowisku. 

RAPORT Z POLSKI
Emisja: poniedziałek – piątek, godz. 16.00

Codzienny magazyn informacyjno-publicystyczny, podejmujący problemy bulwersujące lokalne społeczności. Reporterzy uwrażliwiają widzów na ludzkie dramaty, ukazują paradoksy, utrudniające codzienne życie, wskazują błędy w polskim prawodawstwie, bezsensowne i bezduszne przepisy oraz luki w prawie. Urzędnicy i przedstawiciele władzy samorządowej tłumaczą się  ze swoich błędnych i nieprzemyślanych decyzji . Wiele z poruszanych tematów . sygnalizują nasi widzowie.
„Raport z Polski” przygotowywany jest przy współpracy z 16. ośrodkami terenowymi TVP.

GŁOS REGIONÓW
Emisja: niedziela, godz. 12.00

Jak realizowane są decyzje centralnych urzędów? Czy to, o czym decydują w stolicy, jest korzystne dla zwykłych ludzi? Czym interesują się regionalne gazety i jakie sprawy są najważniejsze dla mieszkańców? Ekipa programu „Głos Regionów” wyrusza do miejsc najważniejszych wydarzeń, interweniuje w sprawach bezpośrednio dotykających ludzi. Autorzy spotkają się z bohaterami wydarzeń, poruszających opinię publiczną. 
Program emitowany jest na żywo z różnych zakątków Polski.

WSTĘP WOLNY –  Z KULTURĄ
Emisja: sobota godz. 11.00

Program „Wstęp wolny – z kulturą”, to kalejdoskop wydarzeń artystycznych z całej Polski. To, co nowatorskie powstaje nie tylko w Warszawie, ale również we Wrocławiu (Europejska Stolica Kultury 2016), Krakowie (nowe centrum festiwalowe), Łodzi (mieście przemysłów kreatywnych), Bydgoszczy (z jednym z najlepszych teatrów w kraju) oraz wielu innych miastach.
W każdym odcinku autorzy zapowiedzą kilkanaście najciekawszych wydarzeń artystycznych. Program jest syntetyczną, żywą i polemiczną opowieścią o życiu kulturalnym Polski. O tym, jak twórcy szukają atrakcyjnych i niesztampowych sposobów dotarcia do widzów w różnym wieku. Co filmowcy, pisarze, artyści mówią o świecie? Gdzie kultura spotyka się z wydarzeniami z pierwszych stron gazet? Jak wpływa na rzeczywistość i zmienia świat? Jak twórcy angażują się w to, co obecnie dzieje się w naszym życiu? Jak ulica „odbija” się w sztuce? Jak artyści reagują na wyzwania, problemy i zjawiska współczesnego świata?

AGROSZANSA
Emisja: sobota, godz. 8.30

Co zrobić, by gospodarstwa rolników mogły się rozwijać, przynosiły zyski i satysfakcję gospodarzom? Jak rozwijać i przekształcać zarówno te niewielkie, jak i te o ogromnym potencjale? 
Odpowiedzi na te pytania rolnicy będą mogli znaleźć w programie „Agroszansa”. Specjaliści z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa, eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, naukowcy i bankowcy doradzają, co mogą zrobić rolnicy, by – korzystając z unijnych funduszy, a także wprowadzając nowatorskie rozwiązania – rozwinąć swoje gospodarstwa i osiągnąć sukces. Na przykładach różnego typu gospodarstw – o odmiennych zasobach i problemach – będziemy pokazywać z pomocą ekspertów, jak można je przekształcić, zmodernizować, wyspecjalizować oraz ukierunkować, by miały lepsze perspektywy. Specjaliści będą doradzać, o jaką pomoc na rozwój gospodarstwa rolnicy mogą się ubiegać, z jakich kredytów mogą skorzystać, z czego rezygnować, a w co zainwestować. 

EUROSĄSIEDZI
Emisja : poniedziałek, godz. 9.00

Program porusza tematykę związaną z krajami Unii Europejskiej oraz krajami - kandydatami do Unii. Poruszane są w nim problemy życia codziennego mieszkańców poszczególnych regionów – dotyczące gospodarki, spraw społecznych, oświaty, kultury i polityki, która często związana jest z każdą z tych dziedzin. W programie znajdziemy też sylwetki ciekawych ludzi, np. francuskiego artysty , który maluje portrety w 4 minuty czy Fina, który w małej polarnej wiosce w  Laponii wybudował szklane igla dla turystów z cieplejszych regionów świata, by mogli w cieple oglądać zorzę polarną. W programie są też wizytówki najsłynniejszych miejsc na świecie. W każdym odcinku widzowie odwiedzą różne europejskie kraje.
Program powstaje w koprodukcji Deutsche Welle i TVP Szczecin. 

TELENOWYNY
Emisja: poniedziałek, 9.15 (raz w miesiącu)

Program informacyjny w języku ukraińskim z jednoczesnym tłumaczeniem na polski. Przeznaczony jest dla mniejszości ukraińskiej w Polsce oraz widzów zainteresowanych problemami naszego wschodniego sąsiada. Prezentuje historię stosunków polsko-ukraińskich, a także bieżące wydarzenia polityczne, kulturalne. Komentuje aktualne sprawy polsko-ukraińskie.

ERA WYNALAZKÓW 
Emisja: sobota – niedziela, godz. 14.30 

 Czy to prawda, że w telefonie komórkowym są wynalazki, za które ich autorzy otrzymali aż osiem nagród Nobla? Czy wynalazca soczewki przypuszczał, że będzie ona wykorzystywana w teleskopach badających najdalsze części naszej galaktyki? Jaka jest wartość wynalazku Lucjana Łągiewki – dynamicznego zderzaka chroniącego przed skutkami kolizji i zderzeń? Czy to możliwe, żeby żadna firma motoryzacyjna nie była zainteresowana tym wynalazkiem?
Z programem „Era wynalazków” odwiedzimy światowe laboratoria zatrudniające Polaków. Poznamy ludzi zajmujących się nauką teoretyczną oraz praktyką. Przedstawimy genialnych wynalazców pracujących w garażach i domowych warsztatach. Przybliżymy widzom sylwetki naukowców, w zaciszu uczelnianych sal czy laboratoriów obserwujących i wyjaśniających zjawiska, które wpływają na nasze codzienne życie. Bo postęp, to nie tylko wielkie wynalazki. To także kojarzenie faktów i zjawisk, umiejętność łączenia ich oraz korzystanie z odkryć innych. 

PRZYSTANEK ZIEMIA
Emisja: sobota, godz. 8.00

Chrześcijaństwo ma dziś dwa miliardy wyznawców. Jest największą religią świata. Jaka jest świadomość religijna samych chrześcijan? Czy znają doktrynę swojego Kościoła i czy kierują się nią w życiu? Liczne dyskusje wokół Kościoła, wiary i chrześcijan dowodzą, że jest to temat nadal aktualny i ciekawy dla ludzi o różnych światopoglądach, którym przyszło żyć w tym samym miejscu i czasie.
Program jest próbą opisu współczesnym językiem, przy użyciu nowoczesnych narzędzi, fenomenu religii chrześcijańskiej i jej doktryny.  Elementy ekumeniczne magazynu staną się okazją wzajemnego poznania i zrozumienia różnych tradycji Wschodu i Zachodu, jak też dwóch pozostałych religii monoteistycznych: judaizmu i islamu.
Program kierowany jest do wszystkich - ludziom wierzącym ma przypomnieć pierwotne znaczenie pojęć religijnych i oficjalną treść nauczania Kościoła katlockiego, a tym, którzy nie utożsamiają się z religią katolicką - przybliży chrześcijaństwo, które kształtowało kulturę europejską i jest częścią współczesnego, zróżnicowanego świata.

KULTOWE ROZMOWY
Emisja: sobota, godz. 21.00

Wśród nas żyje i pracuje wielu niezwykle wartościowych ludzi, których myśli i refleksje warte są publicznej prezentacji.  Są to ludzie nietuzinkowi, odkrywający nowe światy. Warto poznać ich przeżycia. 
Do udziału w programie będą zapraszani ludzie nie zawsze powszechnie znani i popularni ale z pewnością będą to znawcy różnych zagadnień, badacze, a także osoby bogate w niezwykłe doświadczenia, a szczere i o twarte rozmowy z nimi będą próbą sięgnięcia w głąb zagadnienia. 
Prowadzący: Tomasz Raczek i Katarzyna Marcysiak.

AKADEMIA.PL
Emisja: sobota, godz. 12.30 (raz w miesiącu)

Niezbyt dobrze poinformowani Polacy często uważają uczelnie wyższe za wylęgarnie niedouczonych magistrów. Choć tak się może zdarzać uniwersytety i akademie to jednak bardzo często miejsca, gdzie rzesze naukowców i studentów korzystają z ultranowoczesnego sprzętu, wdrażają nowatorskie idee i tworzą nowy świat nauki. 
Program jest realizowany w koprodukcji z uczelniami. Popularyzuje najciekawsze kierunki studiów, informuje o największych osiągnięciach polskich uczonych i studentów. Prezentuje gotowe projekty naukowe, a także atrakcyjne i unikatowe projekty dydaktyczne oraz kierunki kształcenia.

MAGAZYNY TEMATYCZNE

CZAS NA PRACĘ, PRACA NA CZASIE
Emisja: poniedziałek, godz. 16.30

Magazyn porusza szeroko pojęte problemy rynku pracy. Autorzy prezentują i analizują zmiany w polskiej gospodarce, jej dostosowywanie się do standardów europejskich i światowych, a także to, jak radzą sobie polscy przedsiębiorcy w dobie kryzysu i spowolnienia gospodarczego. Istotne są również problemy związane z kształceniem polskich pracowników oraz perspektywą zapewnienia im miejsc pracy w kraju. 

POLSKA SAMORZĄDNA
Emisja: wtorek, godz. 16.30

Jak samorządy poradziły sobie z wprowadzaniem tzw. ustawy śmieciowej? Jak zdobywają pieniądze na remonty szkół? Magazyn poświęcony jest działalności samorządu terytorialnego. Na konkretnych przykładach, w miejscowościach w całym kraju pokażemy problemy lokalnych społeczności oraz sposoby rozwiązywania tych problemów przez samorządowców. 
Audycja będzie realizowana przez 6 ośrodkówi terenowymi TVP: rzeszowski, wrocławski, kielecki, bydgoski, opolski i lubelski. 

LIDER
Emisja: środa, godz. 16.30

Kim jest lider, który potrafi pociągnąć za sobą innych mieszkańców? Jakie cechy ma osoba, która jest w stanie skłonić sąsiadów do społecznego zaangażowania? Co myślą o jego aktywności najbliżsi? Na te pytania odpowiemy w programie „Lider”. Przedstawimy sylwetki osób, które w szczególny sposób zaangażowały się w prace na rzecz swojej społeczności.
Lokalne Grupy Działania to rodzaj partnerstwa terytorialnego. Powstają zwykle na obszarach wiejskich zrzeszając przedstawicieli lokalnych organizacji (publicznych, prywatnych i pozarządowych) oraz mieszkańców. W programie zaprezentujemy najciekawsze projekty zrealizowane w regionach. 

RELACJE  
Emisja: czwartek, godz. 16.30

Dlaczego drożeje benzyna i rosną ceny pieczywa? Dlaczego młodzi ludzie nie mają pracy? Jakie podatki zapłacimy w przyszłym roku i z jakich ulg będzie można skorzystać? Jak zainwestować pieniądze, by nie stracić? W programie „Relacje” tłumaczymy ekonomiczne terminy i doradzamy w kwestiach związanych z inwestowaniem pieniędzy. Pokazujemy plusy i minusy proponowanych nam przez banki kredytów i lokat. Razem z ekonomistami, prawnikami i doradcami wyjaśniamy nowe, wchodzące w życie przepisy. Obserwujemy ogólnopolskie i regionalne wydarzenia gospodarcze. Pokazujemy relacje zachodzące między codziennym życiem zwykłych ludzi a gospodarką. 

BEZ BARIER
Emisja: piątek, godz. 16.30 (raz w miesiącu)

Swoisty przewodnik dla niepełnosprawnych, podpowiadający jakie przysługują im prawa, do kogo mogą zwrócić się o pomoc oraz na jakie usprawnienia i ulgi mogą liczyć. Magazyn porusza tematy, które dotyczą codziennego życia niepełnosprawnych i ich rodzin. Nasi goście dzielą się swoimi historiami oraz sposobami na uniknięcie społecznego wykluczenia. Niektórzy rozmówcy mają problemy z komunikowaniem się, ale dzięki sprawdzonym sposobom prezentacji, również oni mają szansę dzielić się z widzami swoimi życiowymi doświadczeniami.

OTWÓRZ OCZY
Emisja: piątek, godz. 16.30 (raz w miesiącu)

Program prowadzi Monika Cieniewska – młoda, niewidoma dziennikarka i prawniczka, dyrektorka Biblioteki dla Osób Niewidomych i Słabo Widzących Polskiego Związku Niewidomych. Pani Monika straciła wzrok w wyniku wypadku samochodowego. Dzięki sile charakteru i wsparciu rodziny wróciła na studia dziennikarskie, po nich skończyła studia prawnicze. Dziś prowadzi szczęśliwe życie. Świetnie radzi sobie z codziennymi obowiązkami. Jest aktywna i pracuje. W programie podpowie, jak powinno zachowywać się otoczenie, aby jej tego nie utrudniać.  
Program poradnikowo-interwencyjny, pokazujący codzienność osób niewidomych, poruszających się na wózkach, upośledzonych intelektualnie. Nie epatujemy dramatem ludzkim. Po prostu pokazujemy, jak z niepełnosprawnością można normalnie i godnie żyć. Prezentujemy osoby zaangażowane we wspieranie środowisk niepełnosprawnych: Jacka Szołtyska – zwanego szalonym wózkowiczem, który walczy z barierami architektonicznymi; Ewę Woźniak – autorkę bloga „Życie z czterema kołami”; Jacka Zalewskiego – ojca walczącego o swojego niepełnosprawnego fizycznie i intelektualnie syna.

KLUB SREBRNEGO WŁOSA
Emisja: piątek, godz. 16.30 (raz w miesiącu)

W mieście X, na osiedlu Y, powstał pewien klub. Powołali go do życia „srebrnowłosi”. Klub Srebrnego Włosa twardą ręką trzyma Prezes Wiesław. A Prezesa Wiesława przy życiu trzymają dwaj niesforni wnukowie: Misiek i Bartek. Płeć piękną reprezentuje Lidia, która nie stroni od technologicznych nowinek. Ma konto na „fejsie”, w sklepie płaci kartą, rachunki opłaca przez internet, a z rodziną i znajomymi rozsianymi po świecie najchętniej rozmawia przez Skype’a.
Program ma formę magazynu wzbogaconego o fabularyzowane  scenki, w których starszymi bohaterami są szczecińscy aktorzy, zaś wnukami – artyści z zielonogórskiego kabaretu K2 (laureaci PAKI). W zaaranżowanych, pełnych humoru scenkach będą wprowadzać widzów w kolejne zagadnienia:
1) MOJE BOJE – prawo, administracja, praca, interwencje;
2) JAK MNIE ŁAMIE LEWE RAMIĘ – porady specjalistów o chorobach typowych dla seniorów, profilaktyka, zdrowy styl życia;
3) NAUKA OD WNUKA – wspólne pasje młodszych i starszych, inicjatywy, wydarzenia;
4) NA ZDROWIE GŁOWIE – edukacja, szkolenia, kursy, samokształcenie;
5) DUSZA ŚPIEWA – działalność artystyczna seniorów (koncerty, występy, przedstawienia, wystawy);
6) APETYT NA ŻYCIE – pasje, hobby, sposoby spędzania wolnego czasu, turystyka, prezentacje organizacji działających na rzecz seniorów;
7) MOJE SĄDY – sondy uliczne z różnych miast Polski na wybrane tematy, głos zabiorą również młodsi. 

SENIORADA
Emisja: piątek, godz. 16.30 (raz w miesiącu)

Program o charakterze familijnym, pokazujący ciekawe przykłady integracji osób starszych z młodszym pokoleniem. Bohaterem każdego odcinka jest osoba w wieku 60+, aktywna zawodowo, angażująca się w działania na rzecz innych, która swoimi pasjami zaraża młodszych.
Magazyn jest formą poradnika, w którym wypowiedzi ekspertów (lekarzy, psychologów) przeplatane są opowieściami osób, którym udało się pokonać problemy. Znajdzie się też miejsce dla tzw. „pozytywnie zakręconych” – zbieraczy, artystów, konstruktorów, pasjonatów.

CZAS NA JAZDĘ
Emisja: piątek, godz. 9.00

Nie jesteś fanem motoryzacji, ale masz auto albo zastanawiasz się nad zmianą samochodu? To ten program jest dla Ciebie. Doradzimy kierowcom jak unikać prostych błędów za kierownicą i jak sobie radzić w niespodziewanych sytuacjach. Wytłumaczymy nowe przepisy drogowe. Pokażemy, jak w prosty sposób zwiększyć bezpieczeństwo jazdy.
W programie m.in.: moto-konfrontacja – przewrotne porównanie dwóch samochodów z tego samego segmentu; jak być dżentelmenem za kierownicą – czyli, akademia eleganckiej jazdy Tomasza Czopika (dżentelmen kierownicy, rajdowy mistrz Polski 2003); tobie też to się może zdarzyć – bezpieczeństwo za kierownicą w rozmowach z ludźmi, którzy przeżyli wypadki samochodowe; jak kupić taniej i jak kupować auta używane – czyli poradnik kupującego oraz wiele innych, ciekawych tematów.

OGRÓDEK BEZ OGRÓDEK
Emisja: niedziela, godz. 9.00

Gospodynią programu jest Magdalena Żakowska, która udzieli praktycznych porad dotyczących uprawy i pielęgnacji roślin. Pokaże jak zaaranżować i „stworzyć” od podstaw piękny ogród, jakie sadzić rośliny i jak je pielęgnować. Podpowie jakie są najlepsze narzędzia i maszyny ułatwiające pracę w ogrodzie, jak wspomagać wegetację roślin, kiedy i czym nawozić. Opisze sposoby walki ze szkodnikami, owadami i grzybami.
W programie porad udzielają również znakomici fachowcy – ogrodnicy z zawodu i z zamiłowania. 

RUSZ SIĘ, CZŁOWIEKU
Emisja: niedziela, godz. 17.00 

Magazyn rekreacyjno-sportowy przedstawiający różne formy aktywności ruchowej, rekreacji i sportu amatorskiego. Podkarpacie, a szczególnie Bieszczady i Pogórze Karpackie, to doskonałe tereny do uprawiania sportów. Powstały tu ostatnio nowe trasy rowerowe, biegowe, narciarskie i trasy nordic-walking’owe. Jezioro Solińskie stało się mekką amatorów żeglarstwa i sportów wodnych. Rzeki Wisłok i Wisłoka to doskonałe miejsce do uprawiania kajakarstwa, a zimą funkcjonują tu liczne ośrodki narciarskie. 
W każdym odcinku szerzej zaprezentujemy jeden ze sposobów aktywności ruchowej, formy rekreacji, czy dyscypliny sportowej uprawianej amatorsko. Będziemy gościć mistrzów, a zarazem ekspertów uprawiających daną dyscyplinę, którzy odkryją tajniki swojej pasji, udzielą praktycznych rad dotyczących treningu, sprzętu itp.  
Do programu zaprosimy m.in.: Krystiana Herbę – pasjonata rowerów, rekordzistę w zdobywaniu na rowerze najwyższych budynków świata; Macieja Jodko – olimpijczyka snowboardzistę a jednocześnie mistrza w rowerowych zjazdach; Izabelę Zatorską – zwyciężczynię wielu amatorskich biegów płaskich i górskich; Zofię Turosz – 80-letnią biegaczkę (obecnie biega wraz synem i wnuczką), pracującą na AWF.

PROGRAMY REPORTERSKIE

REPORTAŻ
Emisja: sobota, godz. 16.30

Reporterzy 16. ośrodków terenowych TVP uwrażliwiają widzów na prawdziwe ludzkie dramaty oraz ukazują absurdy decyzji władz. Wskazują błędy w polskim prawodawstwie, bezsensowne i bezduszne przepisy oraz luki w prawie. Ze swoich nieprzemyślanych decyzji tłumaczą się urzędnicy państwowi i przedstawiciele władzy samorządowej. 
Najnowsze reportaże zrealizowane są przez dziennikarzy z regionów, którzy najlepiej orientują się w problemach mieszkańców  miast i małych wiosek. Poruszamy sprawy, którymi żyją lokalne społeczności. Odkrywamy nieznane historie, pokazujemy niezwykłych i ciekawych ludzi. 

REPORTAŻ Z REGIONU  codzienne pasmo reporterskie 
Emisja: poniedziałek – piątek, godz.08.35; sobota – niedziela, godz. 14.45

Prezentujemy najlepsze reportaże realizowane przez dziennikarzy ośrodków terenowych TVP. Profesjonalne ekipy telewizyjne docierają do każdego zakątka Polski i na miejscu zdarzenia są najczęściej przed innymi. Ich relacje błyskawicznie trafiają do programów informacyjnych – lokalnych i ogólnopolskich. Wprawny dziennikarz widzi jednak znacznie więcej, nie tylko samo zdarzenie - widz również jego przyczyny oraz konsekwencje. 
Dziennikarze czuli na ludzkie dramaty i cięci na bezduszność urzędników zasłaniających się w swoich administracyjnych decyzjach aktami prawnymi, wyciągają na światło dzienne paradoksy życia, zarówno społecznego jak i gospodarczego. Wśród emitowanych pozycji nie brakuje reportaży nagradzanych na przeglądach i festiwalach.
„Reportaż z regionu” będzie dotyczyć wszystkiego, czym żyją ludzie w Polsce.

TELEKURIER
Emisja: poniedziałek – piątek, godz. 19.00

Program prezentuje sprawy o charakterze śledczym i obyczajowym. Autorami reportaży są dziennikarze ośrodków TVP z całej Polski. Poruszają w nich tematy niechętnie ujawniane, jak korupcja, łamanie prawa, przyzwolenie na przemoc. Dziennikarze TVP Regionalnej na żywo komentują bulwersujące wydarzenia. Prezentowane reportaże pokazują ludzkie dramaty i trudne sytuacje życiowe. 

TELEKURIER EKSTRA
Emisja: sobota, godz. 19.00

Najciekawsze tematy, które ukazały się na antenie „Telekuriera” w poprzedzającym emisję tygodniu, często jednak uzupełnione o dodatkowe fakty. W programie wyjaśniamy i komentujemy najbardziej bulwersujące sprawy. 

FILMY DOKUMENTALNE

ZOBACZ DOKUMENT 
Emisja: poniedziałek – piątek, godz. 22.35; niedziela, godz. 23.35

Codzienne pasmo dokumentalne dla widzów ambitnych i wymagających. Dla tych, którzy interesują się ciekawymi zjawiskami społecznymi i geopolitycznymi. Filmy dokumentalne realizowane przez nagradzanych twórców.

ANTENOWE REMANENTY
Emisja: poniedziałek – piątek, godz. 11.45

Prawdziwe perły twórczości telewizyjnej z różnych okresów, wyszperane w archiwach ośrodków terenowych TVP. W tym cyklu przypomnimy naszym widzom najciekawsze i najbardziej błyskotliwe z nich. 
W pierwszym tygodniu cyklu proponujemy widzom m.in.:
1) „Benefis Jaremy Stępowskiego” – 1. część jubileuszowego koncertu, który odbył się 31 marca 1995 r. w warszawskim Teatrze Syrena z okazji 45-lecia pracy artystycznej Jaremy Stępowskiego i 50 rocznicy istnienia teatru; jubilat w towarzystwie aktorów Teatru Syrena wykonuje przeboje: „Jadziem na Bielany”, „Statek do Młocin”, „Romans z szampanem” czy „Nigdy się nie zmienię”
2) „Edward Dziewoński i jego goście” – rejestracja 1. części spotkania z Edwardem Dziewońskim i jego gośćmi, które odbyło się 16 lutego 1998 r. w warszawskim Teatrze Syrena; piosenki, monologi i dialogi w wykonaniu Edwarda Dziewońskiego, Agnieszki Kotulanki, Katarzyny Skrzyneckiej, Teresy Lipowskiej i Wiesława Michnikowskiego.  Artystom akompaniuje Czesław Majewski. 

MŁODZI TWÓRCY MISTRZOM   
Emisja: sobota, godz. 12.30 (trzy razy w miesiącu )

Cykl filmów dokumentalnych o laureatach nagród Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdy odcinek cyklu poświęcony jest jednemu z nich, występującemu jako swoisty „przewodnik" w  swojej dziedzinie nauki. 
Tytułowymi „młodymi” są absolwenci łódzkiej filmówki, których zadaniem było stworzenie portretów wybranych naukowców. Mistrzowie to autorytety w swoich dziedzinach naukowych, doceniane w świecie często bardziej niż w kraju. Połączenie ciekawości świata i energii adeptów sztuki filmowej z zapałem i wiedzą wybitnych naukowców dało niecodzienny efekt. 
Cykl rozpocznie film „Zmartwychwstanie dźwięku” (emisja 7 września br.). Dokument przedstawia sylwetkę wybitnego naukowca i lekarza, profesora Henryka Skarżyńskiego,  -  człowieka, który sprawił, że tysiące ludzi odzyskało słuch. Ponad 20 lat temu, jako pierwszy lekarz w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, dokonał wszczepu implantu ślimakowego, czyli systemu, który pozwalał wejść w świat dźwięku osobom całkowicie głuchym. W kolejnych latach rozwijał ten program, dokonując jednocześnie kolejnych przełomowych operacji: wszczepienia implantu do pnia mózgu oraz wszczepienia implantu osobie z częściową głuchotą, której to operacji dokonał jako pierwszy w świecie. Stworzony przez profesora i jego zespół ośrodek medyczno-badawczy w Kajetanach pod Warszawą to placówka wzorcowa w skali globalnej. Wykonuje najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch, opracowuje nowe wynalazki i techniki operacyjne, prowadzi działalność edukacyjną.
Film opowiada o profesorze, jego codziennej pracy oraz najważniejszych osiągnięciach naukowych. Dzięki temu widz ma okazję nie tylko poznać niezwykłego, imponującego człowieka, ale także podejrzeć niesamowity świat ludzkiego zmysłu, jakim jest słuch.

Konkurs Fundacji CzasDzieci na rodzinne słuchowisko

 
 Julian Tuwim to jeden z najchętniej czytanych polskich poetów XX wieku, który pisał zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Do dziś jego utwory wzruszają i bawią kolejne pokolenia czytelników. W związku z tym, że rok 2013 został ogłoszony Rokiem Tuwimowskim, Fundacja Czas Dzieci organizuje konkurs na najlepszą interpretację utworu wykorzystującą wszystkie możliwe dźwięki będące darem natury.

Jeżeli czytacie swoim dzieciom w domu, jesteście kreatywni, potraficie naśladować wszelkie dziwne odgłosy i wcielacie się w role bohaterów - ten konkurs jest właśnie dla Was! Dla kochających poezję i Tuwima!

Znacie kogoś, komu podczas czytania wierszy tego wielkiego poety usta składają się w trąbkę, a język w rulonik, który harcuje po całej buzi? Wszystko to, aby podołać wymaganiom pędzącej lokomotywy, by zliczyć niezliczone warzywa straganowe, pomóc panu Hilaremu znaleźć jego zaginione w niewyjaśnionych okolicznościach okulary.
 
Jeśli chcecie sobie przypomnieć te i inne historie, które towarzyszyły wam, kiedy dorastaliście, weźcie na kolana swoje pociechy, wykorzystajcie przedmioty codziennego użytku, odgłosy przyrody, a nawet instrumenty i dajcie się ponieść fantazji! Wszystkie uch, puch, świst, gwizd, ćwir, świr, tijo, trijo, tru lu lu lu lu będą mile słyszane!

Zadanie konkursowe:

Wybierzcie swój ulubiony wiersz Juliana Tuwima dla dzieci i ćwiczcie, ćwiczcie, ćwiczcie!
Nagrajcie własną interpretację utworu wykorzystując wszystkie możliwe dźwięki będące darem natury
Przyślijcie nagranie w formacie mp3 na adres konkursy@czasdzieci.pl

Konkurs trwa do dnia 8 września 2013 r.
Wyniki ogłosimy już 10 września 2013 r.

Do wygrania:

Najciekawsze słuchowiska wybrane przez specjalną komisję zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz wyemitowane w rozgłośniach radiowych
Do dziesięciu autorów najlepszych nagrań trafią nagrody w postaci gier planszowych
Więcej Informacji znajdziecie na Stronie Projektu
http://tuwim.czasdzieci.pl/konkursy/id,18-konkurs_rodzinne_sluchowisko.html 

Dodatkowych informacji udziela:
Dawid Wołowicz
dawid.wolowicz@fundacja.czasdzieci.pl
605 540 188

Fundacja Czas Dzieci powstała na początku 2012 roku z inicjatywy pracowników i kilku przyjaciół Portalu CzasDzieci.pl. Dzięki pracy w Portalu, już od przeszło sześciu lat mamy stały kontakt z rodzicami z całej Polski. Początkowo byli to rodzice z największych metropolii, jednak w miarę upływu czasu i w miarę rozrastania się treści na naszych stronach zaczęły nas odwiedzać osoby spoza miast, w których informujemy o aktualnych wydarzeniach dla dzieci. Obecnie Portal odwiedzają rodzice z obszaru całej Polski, także z małych miast i wsi. Od kilku już lat dostajemy listy od rodziców z propozycjami pomocy dzieciom poprzez Portal, z prośbą o pomoc materialną dla ubogich placówek kulturalnych i oświatowych z terenów wiejskich lub z małych miast, o pomoc organizacyjną przy imprezach czy po prostu z prośbą o radę. Zawsze odpowiadaliśmy na każde listy i staraliśmy się pomagać wedle naszych możliwości, jednak mamy świadomość, że pomagamy tylko doraźnie, a trzeba czegoś więcej. I jesteśmy przekonani, że można więcej! Dlatego właśnie powstała Fundacja Czas Dzieci – nie chcemy już tylko doraźnie pomagać, ale pragniemy na dłużej, mocniej wejść w środowiska, gdzie możemy pomóc i wywołać trwałe zmiany na lepsze.
Mamy doświadczony zespół, ludzi pełnych pasji, pomysłów i chętnych do zmieniania świata na lepsze – przynajmniej kawałka. A teraz mamy nareszcie Fundację, dzięki której możemy realizować projekty i w znaczący sposób poszerzać nasze prospołeczne działania.
Grupa, która w szczególny sposób jest nam bliska to dzieci i rodzice – do niech będziemy kierować nasze akcje i im będziemy służyć. Dodatkowo pragniemy rozszerzyć nasze dotychczasowe działania również na środowiska, w których dzieci mają dużo mniejsze możliwości rozwijania swoich talentów, pasji, rozbudzania nowych zainteresowań niż dzieci mieszkające w centrach dużych miast. Naszą misją jest pokazać dzieciom i rodzicom, że bez względu na okoliczności – zawsze MOŻNA WIĘCEJ ponad szarą przeciętność.

ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ
APEL
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
 
 Kończy się okres letnio-wakacyjny, w którym drastycznie spadła liczba czynnych krwiodawców na terenie naszego województwa, co skutkuje dużym niedoborem krwi. 
 Jednocześnie rośnie liczba wypadków drogowych z ofiarami, którym dla ratowania życia przetaczana jest krew. Codziennie potrzebują jej pacjenci z chorobami nowotworowymi, jest ona często jedyną szansą dla noworodków. Planowane operacje i zabiegi są wstrzymywane.

 Aby utrzymać bezpieczny poziom krwiolecznictwa w naszym województwie musimy dysponować większą liczbą krwiodawców regularnie oddających krew w stałych placówkach. Akcje wyjazdowe są tylko ratunkiem w sytuacjach krytycznych.
 Każdy krwiodawca oddając krew uzyskuje bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych, zaświadczenie celem usprawiedliwienia nieobecności w pracy, 8 czekolad oraz zwrot kosztów przejazdu .

 Dawcą może zostać każda zdrowa osoba spełniająca następujące warunki:
 ma ukończone 18 lat i posiada Dowód Osobisty lub nowe prawo jazdy (wymagany PESEL!!!);
 ma odpowiednią wagę ciała (powyżej 50 kg);
 nie chorowała na żółtaczkę, kiłę;
 w ciągu ostatniego półrocza nie miała wykonywanego zabiegu operacyjnego, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała;
 spożyła ( koniecznie!) lekkostrawny posiłek przed oddaniem krwi;

Krew można oddać:
 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
Kielce, ul.Jagiellońska 66
Tel.41-33-59-400

Oddział Terenowy
Końskie, ul.Gimnazjalna 41 B
Tel. 41-39-02-343(budynek szpitala)

Oddział Terenowy
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szymanowskiego 11
Tel. 41-26-66-037(budynek szpitala)

Oddział Terenowy
Sandomierz, ul.Schinzla 13
Tel. 15-83-23-656(budynek szpitala) 

Oddział Terenowy
Skarżysko Kamienna, ul.Szpitalna 1
Tel.41-25-24-521(budynek szpitala) 

Stałe akcje poboru krwi
Starachowice, ul. Radomska 70, w każdy wtorek 
Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67, 
                       w ostatni piątek każdego miesiąca   
 
PAMIĘTAJCIE!!!
Krew może być potrzebna także Wam w każdej chwili! 
Prosimy zostańcie już dziś Honorowymi Dawcami Krwi.
Konkurs „POLSKA JEST NIEZWYKŁA”


„Pokaż Polskę z najlepszej strony” – pod takim hasłem rusza kolejna już edycja konkursu fotograficznego „POLSKA JEST NIEZWYKŁA”.
Czekamy na zdjęcia pokazujące piękno i bogactwo naszego kraju. Można je nadsyłać do końca sierpnia 2013 r.
Jury konkursowe wyłoni laureatów I, II i III nagrody oraz przyzna trzy wyróżnienia. 
Zdjęcia można zgłaszać za pośrednictwem dedykowanej strony konkursu oraz, co będzie nowością, za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody: Aparat fotograficzny NIKON D3100, IPad Mini 16GB, smartfon Samsung Galaxy SIII, plecak fotograficzny oraz nagrody-niespodzianki.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie konkursowej http://www.polskaniezwykla.pl/konkurs/

Zaproszenie na szkolenie
Firma Lumen Technik zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii oraz możliwości ich wykorzystania w gospodarstwach domowych.
Zaproszenie w załączeniu.
 swietokrzyskie.pdf
Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie


XXXIII w kadencji  Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5.
Rozpoczęcie obrad, godz. 14.00.

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

 Przygotowania Gminy Suchedniów do sezonu letniego (OSiR - Mostki).
 Zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2012 M/G Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II oraz Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”.
 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchedniów za 2012 rok. 
 Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.  
 Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów.
 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym w Suchedniowie przy ul. Pasternik.

UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ


     UROCZYSTA XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ w SUCHEDNIOWIE
odbędzie się w dniu 16 czerwca 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, 
ul. Fabryczna 5. Rozpoczęcie obrad o godz. 11.30.

Program Sesji:

 Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie poświęcona nadaniu Honorowego Obywatelstwa Błogosławionemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

 Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Przemarsz do kościoła p.w. Św. Andrzeja Apostoła

Mszę Św. o godz. 13:00 poprzedzi procesjonalne wyprowadzenie z plebanii do świątyni relikwii bł. Jana Pawła II - daru Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza dla parafii. 

OGÓLNOPOLSKA NOC PROFILAKTYKI

Ogólnopolska Noc Profilaktyki to inicjatywa zaproszenia WSZYSTKICH do NARODOWEGO ZRYWU WOLNYCH SERC. Serc wolnych od uzależnień i przemocy. To bardzo ważne spotkanie różnych pokoleń i środowisk we wspólnej sprawie chronienia dzieci i młodzieży przed narkotykami i agresją.

Strategiczne działanie idei tego ZRYWU nic nie kosztuje. Ważne jest to, aby jak najwięcej Polaków zatrzymało się 22 czerwca 2013 roku, punktualnie o godz. 16.00 tylko na 60 sekund
i wspólnie w całym kraju wykonało gest bicia WOLNYCH SERC. 

W załączeniu ODEZWA społeczności PaT, którą tworzą uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy działają w młodzieżowych grupach PaT ogólnopolskiego programu Komendy Głównej Policji prowadzonego od 8 lat pod nazwą „Profilaktyka a Ty”.

 odezwaPaT.pdf
Badanie struktury gospodarstw rolnych
W dniach od 1 czerwca do 8 lipca 2013 r. na terenie województwa świętokrzyskiego w wylosowanych gospodarstwach rolnych zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).
Celem badania jest uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji od użytkowników gospodarstw rolnych, która posłuży do przygotowania zbiorczego obrazu produkcji rolnej w województwie i kraju, przydatnego przy prowadzeniu Wspólnej Polityki Rolnej.

W załączeniu ulotka promująca badanie

 rolnicze2013.pdf
Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie


XXX Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
odbędzie się w dniu 15 maja 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5.
rozpoczęcie obrad, godz. 14.00.

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :
 Projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. „ Lepsza przyszłość zależy od nas” realizowanego przez M/G OPS w Suchedniowie na rok 2013.
 Zmian w budżecie.
 Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2013-2041.
 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Kieleckiej oraz udziału w nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Świerkowej. 
 Wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów.
 Projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Zakład Inwestycji Komunalnych i Budownictwa”.
 Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy z organizacjami pozarządowymi ...”.
 Sprawozdań za rok 2012 z wykonania planu finansowego SOK „Kuźnica” i M/G Biblioteki Publicznej. 

Konsultacje n.t. Funduszy Europejskich
Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Kielcach odwiedzają  gminy w naszym województwie w celu bezpośredniego dotarcia z informacją o Funduszach Europejskich do ich mieszkańców. Przyjdź na dyżur, jeżeli chcesz się dowiedzieć: z jakiego programu finansowanego z Funduszy Europejskich możesz skorzystać, do której instytucji musisz się zwrócić aby skutecznie ubiegać się o dotację, w jaki sposób rozliczyć dotację otrzymaną w ramach Funduszy Europejskich, jakie projekty obecnie realizowane są z Funduszy Europejskich w których można wziąć udział (szkolenia, kursy, itp.).
Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.
W Suchedniowie konsultacje odbędą się 27.05.2013r. w godz. 12.30 - 14.30 w Urzędzie Miasta i Gminy. 

Fundusze na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r.
O fundusze unijne z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą ubiegać się osoby i firmy z terenu wszystkich województw, z wyjątkiem województwa wielkopolskiego,  które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.
Limit dostępnych środków do wykorzystania w tegorocznym naborze  wynosi łącznie prawie - 2 mld zł.
Fundusze unijne dla firm dają doskonałą szansę na zdobycie przewagi konkurencyjnej firm i rozwój lokalnej społeczności. W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy.
W ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy.
Wnioski można składać osobiście, albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo rejestrowaną przesyłką pocztową. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych wg następujących kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania: bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy. Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy  planujący utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych.
Więcej informacji na stronie internetowej http://funduszenafirme.pl/ oraz na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Wesołego Alleluja!

Zbliża się radosny okres Świąt Wielkanocnych,
który niosąc ze sobą głębokie refleksje
nad istotą bytu człowieczego,
otwiera też w sercach optymizm i nadzieję.
Wielkanoc nadchodzi wraz z wiosną,
Gdy do nowego życia budzi się przyroda,
a człowiek odnajduje w sobie wolę bycia
twórczym i życzliwym dla innych ludzi.
Życzymy Mieszkańcom Gminy Suchedniów
pełnych pogody ducha chwil,
spędzonych w gronie rodzin i bliskich,
nadziei i wiary w dobrą przyszłość.

Burmistrz Miasta i Gminy
Tadeusz Bałchanowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Bugała

Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie

O G Ł O S Z E N I E

XXIX Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE odbędzie się w dniu 25 marca 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5.
rozpoczęcie obrad, godz. 14.00.

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

 Projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
 Zmian w budżecie.
 Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2013-2040.
 Zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska”.
 Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Skarżyskiemu.
 Przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
 Przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2013 roku.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku
40 000 zł dla Mikroprzedsiębiorcy roku 2013

Fundacja Kronenberga organizuje konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku, którego celem jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.

Uczestnicy muszą spełniać wymogi poszczególnych kategorii konkursowych, w których brana jest pod uwagę data rozpoczęcia działalności gospodarczej:
SENIOR - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę przed 1 stycznia 2006 roku,
PROGRES - przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą między 1 stycznia 2006 roku a 31 grudnia 2009 roku,
START - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę po 1 stycznia 2010.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 19 kwietnia 2013 roku.

Zwycięzca konkursu  otrzyma nagrodę główną w wysokości 40 000 zł oraz tytuł „Mikroprzedsiębiorcy Roku 2013”.

Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia w trzech kategoriach, po 15 000 zł każda.

Kapituła Konkursu może uhonorować wybrane firmy dodatkowymi wyróżnieniami.

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystej gali w Sali Notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w czerwcu 2013 roku.
 
Kategorie oceniane w ramach konkursu to:
pomysł na firmę i jego ewolucja, umiejętność przezwyciężenia kryzysów oraz trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy,
nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć,
strategię rozwoju firmy,
wpływ na rodzinę, lokalną społeczność oraz przynależność do organizacji przedsiębiorców,
kluczową markę firmę (główny produkt usługę oraz jego metody promocji i dystrybucji).
 
Więcej informacji na stronie http://dofinansowaniedlafirm.pl/ lub na stronach Fundacji Kronenberga

Systemy solarne

OGŁOSZENIE

 45 % Dofinansowania  do systemów solarnych.

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych montażem kolektorów z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapraszam na zebranie, które odbędzie się:

20  Marca (Środa) 2013 r. w Suchedniowie w Suchedniowskim Ośrodku  Kultury ,, Kuźnica’’, przy Bodzentyńskiej 18,o godzinie 18.00

Ważne informacje:
-Dofinansowaniem objęte są instalacje podgrzewające ciepłą wodę użytkową i wspomagające C.O.
-Każda instalacja jest integrowana z obecnym systemem podgrzewania
-Przed instalacją nie są pobierane zaliczki

                                       Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu:   503 555 644;   33 307 01 01


Dominik Wilk
Regionalny Koordynator d/s Sprzedaży

EKO PROGRAM SYSTEMY SOLARNE S.C
ul. Jana Kantego 21c, 

 

Konkurs ofert - Programu szczepień profilaktycznych przeciw pneumokokom w roku 2013
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
z dnia 11.02.2013r.

OGŁOSZENIE
 Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  /Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm./

Burmistrz
Miasta i Gminy
Suchedniów

ogłasza konkurs ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciw pneumokokom w roku 2013

Do składania ofert zaprasza się podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz.645 z późn.zm./

1. Przedmiotem konkursu ofert jest przeprowadzenie szczepień ok. 60 dzieci przeciw pneumokokom wg schematu: dwie dawki szczepionki w pierwszym roku życia oraz  trzecia dawka przypominająca w drugim roku życia. Dzieci winne być zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Suchedniów.
2. Gmina Suchedniów pokryje 50 % kosztów szczepień. Pozostałe 50 % kosztów pokryją rodzice szczepionych dzieci.
3. Wymagania stawiane oferentom:
 1) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, zapewniającą prawidłową realizację programu,
 2) dysponowanie lokalem na terenie Gminy Suchedniów, spełniającym wymogi do realizacji programu,
 3) dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji programu.

4. Czas realizacji programu: marzec – grudzień 2013r.
5. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert – szczepienia przeciw pneumokokom” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5 w terminie do 26 lutego 2013r. do godz. 15ºº. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz formularz ofertowy można pobrać osobiście w Wydziale, Edukacji, Kultury, Zdrowia i Promocji, pok. 203 (tel. 041 25 43 250, wew.61) lub ze strony internetowej: www.suchedniow.bip.doc.pl.
 Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.


Burmistrz

Tadeusz Bałchanowski

 

Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie
O G  Ł O S Z E N I E

XXVIII Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
odbędzie się 29 stycznia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5.
Rozpoczęcie obrad, godz. 14.00.

Tematyka obrad dotyczyć będzie:

 Uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na rok 2013,
 Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2040,
 Podziału miasta i gminy na stałe obwody głosowania,
 Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani,
 Zatwierdzenia Planu Pracy Rady Miejskiej na rok 2013.

„Mój własny biznes – III edycja”

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
Biuro Projektu „Mój własny biznes – III edycja”
ul. Śniadeckich 30/5, 25-366 Kielce

rozpoczyna realizację projektu „Mój własny biznes – III edycja”. Projekt ten skierowany jest do osób fizycznych długotrwale bezrobotnych po 50 r.ż., zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa świętokrzyskiego, zainteresowanych zarejestrowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest nieprowadzenie działalności gospodarczej przez okres ostatnich 12 miesięcy.


Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Projekt realizowany będzie w okresie 01.01.2013-30.06.2014.


Nabór do uczestników do projektu prowadzony będzie w dniach 01-28.02.2013 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

http://biznes.sir.com.pl/index.php?menu=48
/>
Olimpiada Młodych Producentów Rolnych


 
 Związek Młodzieży Wiejskiej jest pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, która od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi żywo związanych z problematyką rolniczą.
Do głównych celów i założeń Olimpiady należy m. in.:
 rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych;
 rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego; 
 wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk;
 popularyzacja osiągnięć w rolnictwie.
 Mottem przewodnim tegorocznej Olimpiady jest hasło: „Młodość, Innowacyjność, Konkurencyjność”.
Olimpiada składa się z kilku etapów: 
Etap I – eliminacje szkolne, w których uczestniczą uczniowie Szkół kształcących się na kierunkach rolniczych z terenu całego kraju.
Etap II – eliminacje wojewódzkie, w których uczestniczą zwycięzcy eliminacji szkolnych oraz młodzi producenci rolni z terenu poszczególnych województw.
Etap III – Finał Krajowy. Biorą w nim udział osoby, które zwyciężyły w finałach wojewódzkich.
 W chwili obecnej jesteśmy w fazie przygotowywania Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się w dniu 12 lutego 2013r. w sali konferencyjnej mieszczącej się w siedzibie KRUSu przy ul. Wojska Polskiego 65B w Kielcach.
    Etap III, którym jest Finał Krajowy, planowany jest w  dniach 7-8 marca 2013r., podczas XIX Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.
W Olimpiadzie mogą brać udział młodzi producenci rolni oraz uczniowie posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym. 
Limit wiekowy uczestników zawiera się w przedziale 17 - 40 lat.
Zgłoszenie proszę przesłać listownie na adres ZMW lub faksem (022) 826 44 55 w terminie do 14 stycznia 2013 r.

Ewentualne zapytania na temat Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2013 prosimy kierować na adres: piotr.zawadzki@zmw.pl, bądź pod numer 662 022 167.

Osoba do kontaktu: Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW, Jacek Kominek Tel. 607-543-637. 

Szczęśliwych, niezapomnianych, pełnych miłości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
szczęścia w Nowym Roku
mieszkańcom i gościom Suchedniowa

życzą

Rada Miejska i Burmistrz Suchedniowa

Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie
O G Ł O S Z E N I E
XXVII Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012r w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5.
rozpoczęcie obrad, godz. 13.00.

Tematyka obrad dotyczyć będzie:

 Zmian w budżecie.
 Ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
 Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchedniów.
 Zmiany opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole.
 Upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.


Szanowni Państwo, 

Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?" Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności. W ramach badania dokonana zostanie ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych oraz przejrzystych sieci relacji społecznych na obszarach wiejskich. Uzasadnieniem badania są specyficzne potrzeby komunikacyjne mieszkańców wsi polegające na silnym zagrożeniu wykluczeniem cyfrowym tej grupy, będącej zarazem tą częścią społeczeństwa polskiego, która w największym stopniu może skorzystać w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji społecznych mediów. Na cele realizacji projektu uruchomiony został specjalny blog (http://wiesczyglobalna wioska.pl). 

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu i wypowiedzenia się swojego zdania na temat kompetencji komunikacyjnych mieszkańców terenów wiejskich. Na blogu badania dostępnym pod adresem http://wiesczyglobalnawioska.pl swoją wypowiedź może zamieścić każdy, kto ma coś ciekawego do powiedzenia. 

Głów do myślenia nigdy za wiele! 

Zespół badawczy Agrotec Polska Sp. z o.o

Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie

O G Ł O S Z E N I E

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie

odbędzie się w dniu 30 listopada 2012r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy 

w Suchedniowie ul. Fabryczna 5

rozpoczęcie obrad, godz. 14.00


Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in.:

1. Podjęcie uchwał w sprawie: 

* przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013,

* zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012,

* wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

* określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

* ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

* wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.


Projekt "NIE BÓJ SIĘ NOWEJ ROLI"

O.K. Centrum Języków Obcych z siedzibą w Lublinie od 1 listopada realizuje projekt

„Nie bój się nowej roli” – jest on realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, województwo świętokrzyskie.

Poniżej szczegółowe informacje o projekcie

 informacje o projekcie.doc

OGŁOSZENIE
Informuję, że dzień  17 listopada 2012r. (sobota)

będzie dniem pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie

Urząd w tym dniu będzie czynny w godzinach 7.30 - 15.30

(w zamian za dzień 24 grudnia br. - Wigilia) 
                                     Tadeusz Bałchanowski 
     Burmistrz Miasta i Gminy

Konkurs "MAŁA OJCZYZNA"
Dziennik „Rzeczpospolita” ogłosiła konkurs na najlepszą gminę "Mała Ojczyzna".

Celem, konkursu jest wskazanie gmin, które dzięki różnym czynnikom (m.in. takim jak sprawne władze, zorganizowane społeczności, przyroda, miejsca pracy) stają się atrakcyjnymi miejscami dla życia Polaków.

Głosować będzie można od 23 października do 15 listopada 2012 roku. 
Udział w głosowaniu może brać każdy. Jedynym warunkiem udziału jest posiadanie adresu mailowego z możliwością odbioru poczty elektronicznej. Wystarczy kliknąć na link:  http://www.rp.pl/temat/944776.html

Nagrodą w konkursie jest kampania promująca gminę w tytułach i portalach należących do organizatora. Cennikowa wartość promocji to 200 tys. zł.

Jak dostać dotację na działalność gospodarczą ze Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry"? Zapraszamy na spotkania informacyjne

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zarząd Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania - Wokół Łysej Góry" pragnie zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych.Celem spotkania jest omówienie zasad i warunków skorzystania z dofinansowania w ramach ww. operacji.

W Suchedniowie takie spotkanie odbędzie się we wtorek 30.10.2012r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie.


NABÓR WNIOSKÓW
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.pdf
NABÓR WNIOSKÓW

Ogłoszenie 
o naborze wniosków na działanie ˝Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej˝

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".
 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.pdf
Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie
O G Ł O S Z E N I E

XXV Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie odbędzie się w dniu 29 października 2012r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5
rozpoczęcie obrad, godz. 13.00

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in.:
1. Podjęcie uchwał w spr.: 
* określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
* określenia wysokości podatku od środków transportowych,
* określenia wysokości stawek opłaty targowej i opłaty od posiadania psów,
* zmian: w budżecie Gminy, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w uchwale dot. wykazu przystanków komunikacyjnych, w uchwale dot. zatwierdzenia Statutów jednostek pomocniczych Gminy,
* przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchedniów na lata 2012 – 2016”,
* podziału Gminy Suchedniów na okręgi wyborcze,
* likwidacji Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty w Suchedniowie, 
* udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej przed sądami administracyjnymi.
2. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012r.
3. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2012/2013.
4. Informacja nt. oświadczeń majątkowych za 2011 rok.

Ogólnopolski Tydzień Kariery

  "Praca: zawód, czy kompetencje?" to hasło tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który rozpocznie się 15 października. W powiecie skarżyskim honorowy patronat nad wydarzeniem objął starosta skarżyski Michał Jędrys.


Akcja zorganizowana została z myślą o młodzieży  uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych, która w niedługim czasie osiągnie pełnoletność i usamodzielni się. Ważne jest, aby młodzież właśnie w tym momencie pomyślała o swoich życiowych planach zawodowych i rozpoczęła planowanie ścieżki kariery, która jest zgodna z jej predyspozycjami i możliwościami. Urzeczywistnieniu tego rodzaju założeń maja służyć m.in. spotkania z doradcami zawodowymi, którzy przez cały tydzień będą do dyspozycji młodzieży. Spotkania odbywały się będą w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu skarżyskiego, jak również w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

 Organizatorami akcji na terenie powiatu skarżyskiego są: Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej oraz Powiat Skarżyski.
 plakat.otk.pdf

CYTOMAMMOBUS w Suchedniowie
Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie zaprasza na bezpłatne badania wszystkie panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały kontrolnych badań mammograficznych oraz panie w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badań cytologicznych w ramach programu profilaktycznego.
Badania będą wykonywane przez specjalistów ze Świętokrzyskiego centrum Onkologii w CYTOMAMMOBUSIE wyposażonym w nowoczesny cyfrowy mammograf oraz fotel do badań ginekologicznych.
CYTOMAMMOBUS będzie stacjonował w dniach 25 – 26 października 2012r. obok budynku Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie.
Panie zainteresowane badaniami mogą zarejestrować się na miejscu w cytomammobusie lub pod nr telefonu 661 911 300

Projekt Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie

Człowiek – najlepsza inwestycja

 INFORMACJA O PROJEKCIE 
                  „Nowoczesne i profesjonalne kształcenie zawodowe szansą na spełnienie 
                              aspiracji i osobisty sukces młodzieży Zespołu Szkół 
                                    im. Henryka Sienkiewicza  w Suchedniowie”
 - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI


Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Nazwa i numer Działania: 9.2.-Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Tytuł projektu: Nowoczesne i profesjonalne kształcenie zawodowe szansą  na spełnienie aspiracji
                            i osobisty sukces młodzieży Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie

Okres realizacji: 04.09.2012-30.09.2013

Cel główny projektu: Dostosowanie poziomu kompetencji zawodowych uczniów do wymagań rynku  
                                     pracy
Cele szczegółowe: 
- uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów
- nabycie praktycznych umiejętności zawodowych
- podniesienie atrakcyjności kształcenia przez doposażenie bazy dydaktycznej
- zwiększenie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ( języka obcego zawodowego, doradztwa zawodowego)

Grupa docelowa: uczniowie klas II- IV Technikum i II ZSZ Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie

Zadania projektowe:

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE - KURSY DLA UCZNIÓW ( wybór kursów wynika z  deklaracji uczniów uzyskanych na podstawie wcześniej przeprowadzonych ankiet)

1. Kurs kwalifikacyjny barman I stopnia – 24 godz.( I grupa  – 15 osób - XI 2012r., 
                                                                                      II grupa  – 15 osób - IX 2013r.)
2. Kurs kwalifikacyjny barista -12 godz                    (I grupa  –12 osób – XII 2012r., 
                                                                                      II grupa  - 12 osób - III 2013r.)
3. Kurs fryzjerski – analiza kolorystyczna – 30 godz. (8 osób –X-XII 2012r.)
4. Kurs fryzjerski – przedłużanie włosów – 8 godz. (8 osób – IX 2013r.)
5. Kurs e- learningowy jęz. obcego zawodowego - 24 godz. ( jęz. angielski - 16 osób, jęz. niemiecki - 4 osoby -  III-V 2013)
6. Kurs komputerowy systemy obsługi klienta w obiektach gastronomiczno-hotelarskich – 8 godz. 
       (10 osób- XII 2012 r.)

 PRAKTYKA ZAWODOWA – w wymiarze 160 godzin,  obejmie 15 uczniów z klasy II i III Technikum, których nie obejmie staż, trwa 1 miesiąc, odbywać się będzie w miejscu zamieszkania. 

STAŻ ZAWODOWY – w wymiarze 150 godzin, trwać będzie 1 miesiąc w okresie wakacji 2013 roku. Obejmie 35 uczniów. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu na staż mają uczniowie  kończący szkołę czyli IV Technikum  i  II ZSZ oraz kl. III Technikum.  Łącznie będą to 4 grupy uczniów, z czego 3 grupy  (fryzjer/tech.usług fryzjerskich,  kucharz/tech.org. usług gastronomicznych, tech.hotelarstwa) odbędą staż w miejscu zamieszkania, a 1 grupa ( tech. organizacji usług gastronomicznych /tech. hotelarstwa) w ośrodku zamiejscowym spa-welness . 

 konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego udzielane w Szkolnym Ośrodku Kariery
 ( I –III 2013) oraz warsztaty „ Efektywna nauka -wymiana doświadczeń uczniów i rozwijanie ich umiejętności” ( I 2012).

WYPOSAŻENIE SZKOŁY W NOWOCZESNE POMOCE DYDAKTYCZNE      
    zgodnie z nową podstawa programowa kształcenia w zawodach

 Pracownia obsługi gości- pomocnik kelnerski, ekspres do kawy i herbaty, terminal do obsługi gości z oprogramowaniem, drukarka fiskalna, laptop, zastawa na 25 osób, komplet podręczników do przedmiotów zawodowych.
Szkolne warsztaty gastronomiczne – podgrzewacz do talerzy, zmywarka, szatkownica elektryczna, stół produkcyjny ze stali nierdzewnej ze zlewozmywakiem, pojemniki , tace stalowe, komplet zastawy stołowej na 25 osób.
Pracownia fryzjerska: suszarka hełmowa, klimazon, hoker, główki treningowe, lokówka stożkowa, falownica ceramiczna,  degażówki, brzytwa, modele skóry człowieka z przekrojami włosów, laptop z oprogramowaniem, komplet podręczników i poradników fryzjerskich.
Pracownia multimedialna projektowania i estetyki/ planowania żywienia i produkcji gastronomicznej- projektor multimedialny, wizualizer.

KOSZTY PROJEKTU ogółem - 243 492,46 zł
WKŁAD WŁASNY – 29 220,00 zł

Informujemy, że z dniem 1 października 2012 rozpoczęła się rekrutacja do projektu "Nowoczesne i profesjonalne kształcenie zawodowe szansą na spełnienie aspiracji i osobisty sukces młodzieży Zespołu szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie". Zainteresowanych odsyłamy do zakładki PROJEKT EFS na stronie http://www.zssienkiewicz.pl/,  gdzie znajduje się regulamin rekrutacji  oraz załączniki niezbędne do zgłoszenia uczestnika. 
_______________________________________________________________________________

                Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

NARKOTYKI? NA CO MI TO
Rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna dla młodzieży "Narkotyki? Na co mi to". Celem kampanii jest zachęcanie młodych ludzi do realizowania własnych pasji. Głównym jej przekazem jest myśl: "Nie potrzebuję narkotyków do życia, bo realizuję się w inny sposób. Większośc osób w moim wieku nie bierze narkotyków, więc również dla mnie normą jest życie bez nich".
W ramach kampanii organizowany jest konkurs pod nazwą "Odlec z nami, nie z narkotykami"
 
Ambasadorem tegorocznego projektu został Sebastian Kawa. Wielokrotny Mistrz Świata i Europy w lotach szybowcem wprowadzi w pozytywny odlot laureatów  konkursu. 
Konkurs dedykowany jest młodzieży w wieku 14-18 lat i polega na zaprezentowaniu swojej pasji w dowolny artystyczny sposób – szczegóły w regulaminie i pod adresem: http://nacomito.pl/o-kampanii regulamin konkursu.pdf
SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
Od piątku 21 września mieszkańcy Gminy Suchedniów, którzy ukończyli 55 lat mogą skorzystać ze szczepień przeciwko grypie, w połowie finansowanych przez Gminę. 
Pacjent zapłaci za szczepienie 15 zł.
Szczepienia wykonywane są w NZOZ „Promyk” , ul. E. Peck 9A. 

NIE NOWOTWOROM U DZIECI
Starosta Skarżyski  i Fundacja Ronalda McDonalda 
zapraszają rodziców do skorzystania z badań profilaktycznych 
adresowanych do dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 roku życia w ramach unikalnego programu 

„NIE NOWOTWOROM U DZIECI”

 Badania będą wykonywane w nowocześnie wyposażonym ambulansie w dniach od 2 do 4 października.

W ramach programu dzieci będą miały wykonywane badania ultrasonograficzne, polegające na ocenie narządów wewnętrznych i węzłów chłonnych. 
Ambulans będzie stacjonował przed budynkiem Starostwa Powiatowego, ul. Konarskiego 20.

Aby skorzystać z bezpłatnych badań wcześniej należy zapisać swoje dziecko. Będzie można to zrobić od 24 września w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numerem telefonu 537 086 992. Konieczne jest podanie numeru PESEL. 
Ilość miejsc jest ograniczona. 
Udział w badaniu bez wcześniejszej rejestracji jest niemożliwy.
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
URZĄD MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW
oraz Centrum Badania Słuchu APH-MED WARSZAWA
zapraszają Mieszkańców po 50-tym roku życia oraz osoby z niedosłuchem na:

BEZPŁATNE
BADANIE SŁUCHU

21 WRZEŚNIA 2012 PIĄTEK

OŚRODEK ZDROWIA NZOZ „PROMYK”
26-100 SUCHEDNIÓW ul. E. PECK 9 A

Zapisy: OŚRODEK ZDROWIA (REJESTRACJA) 
 tel. (41) 254-30-28 lub osobiście 

SŁUŻYMY POMOCĄ W DOBORZE APARATÓW SŁUCHOWYCH
SKUTECZNA POMOC DLA NIEDOSŁYSZĄCYCH!!!

Szkolenie - „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty”
Zarząd Stowarzyszenia "Lokalnej Grupy Działania-Wokół Łysej Góry"

zaprasza na spotkanie informacyjne z zakresu

„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty” 
które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2012 r. (piątek) w godz. 11.00-12.00 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie.

DOŻYNKI 2012

 

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” zaprasza do udziału   w  spotkaniu szkoleniowym z zakresu tworzenia tematycznych gospodarstw agroturystycznych, które organizowane jest w ramach IV Forum Aktywnych Społeczności. Szkolenie kierowane jest do właścicieli obiektów turystycznych, gospodarstw agroturystycznych oraz do instytucji działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej.  Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji przedstawicieli podmiotów sektora turystyki wiejskiej zlokalizowanych na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”. Spotkanie stanie się doskonałą platformą wymiany doświadczeń i wiedzy wszystkich, którzy prowadzą działalność w obszarze turystyki wiejskiej i działają na rzecz jej rozwoju.                    

Szkolenie odbędzie się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, które zlokalizowane jest na Rynku Górnym 11 w Bodzentynie w dniu 7 września 2012 r. w godz. od 10.00-17.00.  
Szkolenie poprowadzi Pan Piotr Idziak - absolwent kierunku polityka rozwoju obszarów wiejskich Europy na UMK w Toruniu, Akademii Innowatorów Społecznych stowarzyszenia ASHOKA oraz etnologii na UJ. Współpracuje przy tworzeniu wsi tematycznych w województwie zachodniopomorskim.  
Uprzejmie prosimy o złożenie deklaracji udziału w szkoleniu do dnia 31 sierpnia (piątek) 2012 r. do godziny 15.00 pod numerem telefonu 512 980 337 lub mailowo na adres: emajcher@wokollysejgory.pl
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta szkolenia

Program szkolenia.doc

SESJA RADY MIEJSKIEJ
O G Ł O S Z E N I E

XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W SUCHEDNIOWIE

odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2012r 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy 
w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5
rozpoczęcie obrad, godz. 14.00.

Tematyka obrad dotyczyć będzie:
* udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Skarżyskiemu,
* likwidacji filii bibliotecznych w Mostkach i Ostojowie oraz nadania statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej.

  Rusza System Informowania Mieszkańców terenu LGD Wokół Łysej Góry!

Chcesz wiedzieć o nowych działaniach podejmowanych przez LGD Wokół Łysej Góry? Chcesz być informowany na bieżąco o ogłaszanych konkursach, naborach wniosków o dofinansowanie i innych działaniach?
Zapisz się do Systemu Informowania Mieszkańców! Wejdź na stronę www.wokollysejgory.pl, podaj numer telefonu w polu po prawej stronie. Otrzymasz zwrotny sms z prośbą o potwierdzenie. Wyślij wskazaną w wiadomości treść na numer, z którego otrzymałeś/łaś wiadomość i gotowe!*

 * opłata za potwierdzenie wpisu do systemu informowania mieszkańców zgodna z cennikiem operatora - jak za zwykły sms.

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” ogłasza konkurs fotograficzny pn.:" LGD Wokół Łysej Góry w obiektywie".
Konkurs posłuży upowszechnianiu wiedzy o działaniach prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania – Wokół Łysej Góry oraz promocji obszaru objętego LSR oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ma na celu zaprezentowanie przedsięwzięć, które zostały sfinansowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Celem konkursu jest również promocja walorów turystycznych i przyrodniczych obszaru  LGD– Wokół Łysej Góry” oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki jak również zachęcenie uczestników do odwiedzenia atrakcji turystycznych i krajobrazowych, do zapoznania się z dziedzictwem przyrodniczym i historycznym regionu i do utrwalania  tego piękna przy pomocy fotograficznych środków wyrazu i pełnej dowolności interpretacyjnej.
.


 Regulamin konkursu.doc

MAMMOBUS w Suchedniowie
ZAPRASZAMY
na BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE
finansowane przez NFZ
Badania będą przeprowadzane 23 lipca 2012r. od godz. 9.00
w mammobusie przy Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie

Badania wykonuje NZOZ Medica
91-211 Łódź, ul. Szparagowa 10

Bezpłatne badanie mammograficzne przysługuje kobietom w wieku od 50 do 69 lat
(w roku 2012 roczniki od 1943 do 1962), które przez dwa ostatnie lata nie miały wykonywanego refundowanego badania. Na badanie prosimy zgłosic się z dowodem osobistym.

Zapisy pod nr tel. 42 254-64-10; 517-544-004

Do rejestracji telefonicznej należy przygotowac nr PESEL i numer telefonu.

RAK PIERSI WYKRYTY WE WCZESNYM STADIUM JEST NIEMAL CAŁKOWICIE ULECZALNY
SESJA RADY MIEJSKIEJ
O G Ł O S Z E N I E
XXII Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012r w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5.
Rozpoczęcie obrad, godz. 14.00.

Tematyka obrad dotyczyć będzie:
- Przyjęcie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy oraz instytucji kultury.
- Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za rok 2011.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
- Podjęcie uchwały w sprawie nadania nowego statutu dla SOK „KUŹNICA”.
- Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie.
- Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Spotkanie z Szymonem Piastą

 

Nabór wniosków o przyznanie nagrody "Zasłużony dla Miasta i Gminy Suchedniów"
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchedniowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Suchedniów" za szczególne osiagnięcia w sferze działalności społecznej, gospodarczej, kulturalnej, sportowej, naukowej oraz w działalności na rzecz rozwoju i promocji Miasta i Gminy Suchedniów.

Wnioski mozna składać do 15 czerwca 2012r. w biurze Rady Miejskiej.

Do pobrania Regulamin i wniosek o przyznanie nagrody.
 REGULAMIN- Zasluzony dla Suchedniowa.doc
LEKSYKON SUCHEDNIOWA

W suchedniowskich księgarniach przy ul. Bugaj i ul. Powstańców można już kupić "LEKSYKON SUCHEDNIOWA", którego autorem jest Szymon Piasta.

STYPENDIA STAROSTY SKARŻYSKIEGO

Trwa nabór wniosków na stypendia Starosty Skarżyskiego


Do 30 czerwca br. uczniowie szkół ponadgimnzjalnych na stałe zamieszkali na terenie powiatu skarżyskiego mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów naukowych i sportowych za mijający rok szkolny w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”. Wniosek oraz szczegółowy regulamin można pobrać w dołączonym pliku.     

 34268_20111228_112155.pdf
SESJA RADY MIEJSKIEJ w SUCHEDNIOWIE

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E


      XX Sesja RADY MIEJSKIEJ w SUCHEDNIOWIE, odbędzie się  29 maja 2012r w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5.
 Rozpoczęcie obrad,  godz. 14.00.


Zasadnicza  tematyka obrad dotyczyć będzie:
- czystości i porządku oraz bezpieczeństwa publicznego na terenie MiG Suchedniów,
- zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012,
- zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,
-przygotowania Gminy do sezonu letniego (OSiR - Mostki),
-uznania za pomnik przyrody dębu rosnącego na terenie M. Suchedniów.

Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2012r w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5.
Rozpoczęcie obrad, godz. 14.00.


Tematyka obrad dotyczyć będzie:
- Realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.
- Określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach,
- Zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Lepsza przyszłość zależy od nas”,
- Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy,
- Wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów,
- Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Suchedniowie przy ul. Mickiewicza 17,
- Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Suchedniowie przy ul. Bugaj.


PRZEWODNIK KULINARNY

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” pozyskało środki
z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wydanie przewodnika kulinarnego pn. "Wokółłysogórska magia smaków – kulinarny przewodnik". W przewodniku zostaną zawarte praktyczne informacje, gdzie na terenie Lokalnej Grupy Działania – Wokół Łysej Góry można kupić tradycyjne produkty  lub regionalne potrawy.  W związku z trwającymi pracami dotyczącymi opracowania przewodnika zapraszamy wszystkie chętne podmioty, ośrodki, gospodarstwa agroturystyczne do dostarczenia informacji nt. sprzedawanych przez siebie produktów, potraw regionalnych. Należy dostarczyć następujące informacje:
1.    Nazwa potrawy/ produktu:
2.    Dane kontaktowe (adres, tel., strona www):
3.    Krótki i zwięzły opis produktu/ potrawy:
4.    Zdjęcie potraw/ miejsca sprzedaży
W/w. informacje należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, ul. Partyzantów 3, parter,  pok. 2 lub przesłać na adres mailowy: sekretariat@wokollysejgóry.pl do dnia 30 czerwca2012 r.
Serdecznie zachęcamy Państwa do włączenia się w tworzenie przewodnika kulinarnego po terenie Lokalnej Grupy Działania – Wokół Łysej Góry.
 
 

MAMMOBUS w Suchedniowie


            ZBADAJ SWOJE PIERSI !!!

GENEVA TRUST POLSKA Sp. z o.o.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka

zaprasza na

 BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Panie w wieku 50 - 69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 2 lat

W dniach 8-9 maja 2012r.

w MAMMOBUSIE ustawionym przy Urzędzie Mista i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna

REJESTRACJA TELEFONICZNA

pod nr: 58 325 76 20; 58 325 76 21

Sesja Rady Miejskiej

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E


      XVIII Sesja RADY MIEJSKIEJ w SUCHEDNIOWIE odbędzie się  28 marca 2012r w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5.
 Rozpoczęcie obrad,  godz. 14.00.

Tematyka obrad dotyczyć będzie:
- zmiany nr1 „Studium uwarunkowań i kier. zagosp. przestrzennego MiG Suchedniów”,
-zmian nr 1 i 2 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego między ul.Bodzentyńską, rzeką Kamionką i zalewem
- „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchedniów”,
-przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostojowie i Suchedniowie,
- wyodrębnienia funduszu sołeckiego.

 UMOWA dzierzawy.doc
 Warunki dzierzawy.doc
Nabór ofert dzierżawy baru w SOK "Kuźnica"

Dyrektor Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

ogłasza nabór ofert dzierżawy baru, znajdującego się w budynku naszej instytucji kultury.

Termin składania ofert mija: 16.03.2012 r. o godz. 9.00

W załączeniu  warunki dzierżawy baru oraz umowa

 Szczegolowe warunki konkursu - meningokoki.doc
 Formularz oferty - meningokoki.doc
 UMOWA - meningokoki.doc

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 10/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
z dnia 31.01.2012r.

OGŁOSZENIE
 Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  /Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm./

Burmistrz
Miasta i Gminy
Suchedniów

ogłasza konkurs ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciw meningokokom w roku 2012

Do składania ofert zaprasza się samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty wymienione w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz.89 z późn.zm./

1. Przedmiotem konkursu ofert jest przeprowadzenie szczepień przeciw meningokokom ok.100 osób urodzonych w 1996r. lub kończących w roku szkolnym  2011/2012 III klasę gimnazjum i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Suchedniów.
2. Wymagania stawiane oferentom:
1) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, zapewniającą prawidłową realizację programu,
2) dysponowanie lokalem na terenie Gminy Suchedniów, spełniającym wymogi do realizacji programu,
3) dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji programu.

3. Czas realizacji programu: marzec – czerwiec 2012r.
4. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert – szczepienia przeciw meningokokom” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5 w terminie do 17.02.2012r. do godz. 15ºº. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz formularz ofertowy można pobrać osobiście w Wydziale, Edukacji, Kultury, Zdrowia i Promocji, pok. 203 (tel. 041 25 43 250, wew.61) lub ze strony internetowej: www.suchedniow.bip.doc.pl.
 Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.


Burmistrz

Tadeusz Bałchanowski

 UMOWA - projekt.doc
 Szczegolowe warunki konkursu ofert-pneumokoki.doc
 Formularz oferty.doc

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
z dnia 31.01.2012r.

OGŁOSZENIE
 Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  /Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm./

Burmistrz
Miasta i Gminy
Suchedniów

ogłasza konkurs ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciw pneumokokom w roku 2012

Do składania ofert zaprasza się samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty wymienione w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz.89 z późn.zm./

1. Przedmiotem konkursu ofert jest przeprowadzenie szczepień ok. 70 dzieci przeciw pneumokokom wg schematu: dwie dawki szczepionki w pierwszym roku życia oraz  trzecia dawka przypominająca w drugim roku życia. Dzieci winne być zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Suchedniów.
2. Gmina Suchedniów pokryje 50 % kosztów szczepień. Pozostałe 50 % kosztów pokryją rodzice szczepionych dzieci.
3. Wymagania stawiane oferentom:
1) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, zapewniającą prawidłową realizację programu,
2) dysponowanie lokalem na terenie Gminy Suchedniów, spełniającym wymogi do realizacji programu,
3) dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji programu.

4. Czas realizacji programu: luty – grudzień 2012r.
5. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert – szczepienia przeciw pneumokokom” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5 w terminie do 17 lutego 2011r. do godz. 15ºº. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz formularz ofertowy można pobrać osobiście w Wydziale, Edukacji, Kultury, Zdrowia i Promocji, pok. 203 (tel. 041 25 43 250, wew.61) lub ze strony internetowej: www.suchedniow.bip.doc.pl.
 Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.


Burmistrz

Tadeusz Bałchanowski

SESJA RADY MIEJSKIEJ

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 XVII Sesja RADY MIEJSKIEJ w SUCHEDNIOWIE, odbędzie się  27 stycznia 2012r.  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5.
 Rozpoczęcie obrad,  godz. 13.00.


Tematyka obrad dotyczyć będzie:
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2012-2040,
- uchwalenia  budżetu Gminy Suchedniów na rok 2012,
- planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze MiG Suchedniów „Gazociąg II”,
- uchwalenia Gminnych Programów: Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki i RPA,
- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu MiG Suchedniów,
- rozważenia zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznych w Ostojowie i Mostkach.

     

 


OGŁOSZENIE
 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że przyjmie do sprzedaży komisowej w Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Św. Krzyżu w okresie od 1.03.2012 do 30.11.2012 r. wyroby rękodzielnicze z mikroregionu Łysogórskiego

Szczegółowe warunki przyjęcia wyrobów do sprzedaży:
1. Wyroby rękodzielnicze muszą pochodzić od wytwórców z terenu gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich i nawiązywać do tradycyjnego wzornictwa ludowego związanego z regionem Gór Świętokrzyskich. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich obejmuje gminy: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łagów, Łączna, Masłów, Nowa Słupia, Suchedniów, Waśniów, Zagnańsk;
2. Wyroby muszą być wykonane z naturalnych materiałów takich jak: tkaniny z włókien naturalnych, drewno, ceramika, metal itp.;
3. Wyroby muszą być wykonane ręcznie lub technikami tradycyjnymi i nawiązywać do tradycyjnego wzornictwa świętokrzyskiego;
4. Cena jednostkowa wyrobu ze strony wykonawcy nie może przekraczać 10 zł.;
5. Dopuszcza się sprzedaż pojedynczych wyrobów w cenie wyższej niż 10 zł na zasadach uzgodnionych indywidualnie;
6. Wytwórca oddaje swoje wyroby do sprzedaży przez ŚPN na zasadzie komisowej i zgodnie z warunkami zawartymi w umowie cywilnoprawnej;
7. Za sprzedane wyroby Świętokrzyski Park Narodowy będzie przekazywał należności raz w miesiącu do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wyroby zostały sprzedane, na konto wskazane przez wytwórcę;
8. Wytwórca nie może ingerować w wysokość ceny sprzedaży wyrobu przez Świętokrzyski Park Narodowy;
9. Wyroby muszą uzyskać pozytywną ocenę komisji powołanej przez dyrektora ŚPN;
10. Oferta sprzedaży obowiązuje w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2012 r.;
11. Do dnia 15 grudnia 2012 r. Świętokrzyski Park Narodowy zwróci nie sprzedane wyroby wytwórcom.

Oferty sprzedaży prosimy składać w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4 na drukach oferty zamieszczonych w załączeniu lub na stronie internetowej ŚPN www.swietokrzyskipn.org.pl wraz z 1 sztuką każdego proponowanego do sprzedaży wyrobu.
W ciągu 14 dni od daty złożenia oferty wyrobu otrzyma informację o przyjęciu lub odmowie przyjęcia wyrobu do sprzedaży przez ŚPN.  ŚPN zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn oraz prawo odmowy przyjęcia oferty bez uzasadnienia. Próbki wyrobów niezakwalifikowanych do sprzedaży zostaną zwrócone oferentowi. Oferty składać można w dowolnym terminie.
 Szczegółowych informacji w sprawie zasad sprzedaży wyrobów rękodzielniczych przez ŚPN udziela  kierownik działu udostępniania parku do zwiedzania i edukacji, Agata Czeplina – Miernik (tel. 41 31 15 106 wew. 51)

 wzor oferty.doc

149 Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

STUDIO TAŃCA I RUCHU ZAPRASZA

SYLWESTER 2011

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Już po raz 20. w naszym mieście odbędzie się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W dniu 8 stycznia 2012 r. na ulicach Suchedniowa, Ostojowa oraz Łącznej naszych 50 wolontariuszy, wyposażonych w identyfikatory i finałowe puszki, będzie zbierało pieniądze: NA ZAKUP NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH URZĄDZEŃ DLA RATOWANIA ŻYCIA WCZEŚNIAKÓW ORAZ POMP INSULINOWYCH DLA KOBIET CIĘŻARNYCH Z CUKRZYCĄ.

Odbędzie się także orkiestrowa impreza w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Suchedniowie, przy ul. Sportowej 3. Jednym z jej najważniejszych punktów będzie sprzedaż róznego rodzaju fantów, przekazanych przez darczyńców. Pieniądze pozyskane z ich sprzedaży oraz kwoty zebrane przez naszych wolontariuszy, zasilą konto Fundacji WOŚP i w ten sposób wesprą szczytny cel XX Finału.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazywanie fantów przeznaczonych na sprzedaż podczas imprezy. Prosimy o dostarczanie ich do siedziby Suchedniowskiego Sztabu WOŚP, która znajduje się pod adresem:

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica"
ul. Bodzentyńska 18
26-130 Suchedniów

Dane kontaktowe Sztabu:

tel.: 41/ 25 43 094
fax: 41/ 25 44 592
e-mail: sok.kuznica@wp.pl

Z góry dziękujemy za hojność i przekazywanie fantów. Już wkrótce na naszej stronie internetowej oraz na orkiestrowych plakatach zamieścimy szczegółowy program imprezy.


Sie Ma!
Suchedniowski Sztab WOŚP

Taniec dla każdego

Młodzieżowy Klub Tańca Towarzyskiego "AXIS"
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica"

zaprasza wszystkich na zajęcia taneczne:

Dla dorosłych:

SALSA
TANGO

W programie:
praktyczna nauka najpopularniejszych tańców
w KARNAWALE 2012.

Spotkanie organizacyjne:

2 stycznia 2012 r. o godz. 18.30
w SOK "Kuźnica"

 

Dla wszystkich chętnych:

TAŃCA TOWARZYSKIEGO

W programie:

TAŃCE STANDARDOWE
TAŃCE LATYNOAMERYKAŃSKIE

Spotkanie organizacyjne:

2 stycznia 2012 r. o godz. 17.30
w SOK "Kuźnica"


 

Dla wszystkich chętnych na zajęcia
specjalnie utworzonej

GRUPY TURNIEJOWEJ

Pary uczestniczące w zajęciach tej grupy
będą reprezentować klub na turniejach tańca towarzyskiego
rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej

Spotkanie organizacyjne:

2 stycznia 2012 r. o godz. 17.30
w SOK "Kuźnica"

Sesja Rady Miejskiej

      XVI Sesja RADY MIEJSKIEJ w SUCHEDNIOWIE, odbędzie się  28 grudnia 2011r w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5.
 Rozpoczęcie obrad,  godz. 14.oo.

Tematyka obrad dotyczyć będzie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011.

Zdrowych i radosnych, 

pełnych rodzinnego ciepła i spokoju

Świąt Bożego Narodzenia

oraz

Szczęśliwego Nowego Roku

wszystkim mieszkańcom i miłym gościom

Suchedniowa


życzy


Burmistrz

Tadeusz Bałchanowski

Dzierżawa kawiarni OSiR

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW
26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5, tel.:  25 43 002, 25 43 250

zaprasza

do składania ofert na dzierżawę w latach 2012-2014 kawiarni Ośrodka Sportu i Rekreacji

nad zalewem w Suchedniowie przy ul. Ogrodowej 11

1.  Pisemne warunki dzierżawy można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suchedniowie, ul. Ogrodowa 11, tel. 25 43 351.

2.  Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 500 zł do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie w terminie do dnia 16.01.2012r. do godz. 9³º.

3.  Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 16.01.2012r. do godz. 9³º w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5

4.  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.01.2012r. o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta
i Gminy w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5, sala nr 105
5. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1994r o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

6. Wymagane jest spełnienie warunków zawartych w ‘Warunkach dzierżawy”


Dodatkowych wyjaśnień udziela kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Suchedniowie w godz. 11ºº - 15ºº od poniedziałku do piątku,
tel. 25 43 351

SESJA RADY MIEJSKIEJ

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

XV Sesja RADY MIEJSKIEJ w SUCHEDNIOWIE, odbędzie się  21 grudnia 2011r w sali widowiskowej S.O.K „Kuźnica”  w Suchedniowie, ul. Bodzentyńska 18.  Rozpoczęcie obrad,  godz. 12.oo.


Tematyka obrad dotyczyć będzie:
- ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz wywóz
    nieczystości stałych,
- przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów  Społecznych dla MiG Suchedniów na lata 2011-2018,
- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu MiG Suchedniów,
- przyjęcia wykazu przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina oraz
    warunków korzystania z nich.

     

    S P R A W O Z D A N I E

z przeprowadzonych konsultacji projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  dla Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2011 – 2018.

W dniach od 23 listopada 2011r.  do dnia 1 grudnia 2011r. odbyły się konsultacje projektu  „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2011 – 2018”, zgodnie z Uchwałą  Nr 68/XI/10 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 października 2010r.w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Suchedniów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: www.suchedniow.bip.doc.pl.
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu Strategii umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów: www.suchedniow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie. Informację taką przesłano również droga pocztową do wszystkich organizacji działających na terenie Miasta i Gminy Suchedniów.

 Zainteresowane podmioty miały  możliwość przekazania swoich opinii i wniosków w formie pisemnej, drogą pocztową lub  pocztą elektroniczną, czy tez osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy.

 W podanym wyżej terminie nie wpłynął żaden wniosek odnoszący się do przedstawionego projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2011 – 2018.


Suchedniów, dnia 07.12.2011r.

        Burmistrz Miasta i Gminy
         Tadeusz Bałchanowski

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

SPRAWOZDANIE
Z przeprowadzonych konsultacji projektu
„Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.

W dniach 2 listopada do 10 listopada 2011 r. odbyły się konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012” zgodnie z Uchwałą Nr 68/XI/10 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Suchedniów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu na 2012 rok został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: www.suchedniow.bip.doc.pl. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu programu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów: www.suchedniow.pl. oraz tablicy ogłoszeń UMiG w Suchedniowie. Informację taką przesłano również do wszystkich organizacji, działających na terenie Gminy Suchedniów drogą listowną.
Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i wniosków w formie pisemnej, osobiście, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną.
W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wniosek, odnoszący się bezpośrednio do projektu programu.
Jedynie  Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” w Suchedniowie, drogą mailową przesłał prośbę o zabezpieczenie środków na organizację zawodów sportowych dla uczniów suchedniowskich szkół. 


Suchedniów, 14.11.2011r.

Burmistrz

Tadeusz Bałchanowski

Sesja Rady Miejskiej

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

XIV Sesja RADY MIEJSKIEJ w SUCHEDNIOWIE

(zwołana w trybie § 57 Statutu Gminy) odbędzie się  28 listopada 2011r w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5. Rozpoczęcie obrad,  godz. 15.00.

Tematyka obrad dotyczyć będzie:
- przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

        
Konsultacje projektu Strategii

OGŁOSZENIE
o konsultacjach  projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  dla Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2011- 2018


Na podstawie uchwały Nr 68/XI/10 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Suchedniów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję, że przygotowany został projekt  „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  dla Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2011 -2018 „

Projekt Startegii oraz formularz konsultacji dostępny jest na stronie BIP: http://suchedniow.bip.doc.pl
 Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia  1 grudnia 2011r.
Można je składać, na załączonym formularzu, w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: mgopssuchedniow@hot.pl.

                                                                                    Burmistrz
                                                                                Miasta i Gminy

                                                                          Tadeusz Bałchanowski

Witamy na nowej stronie

Witamy na nowej oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Suchedniów.

Mamy nadzieję, że stanie się ona wizytówką naszego miasta i będzie służyc zarówno mieszkańcom, jak i turystom.

Prosimy o opinie i komentarze. Wszystkie Państwa uwagi, kierowane na adres: promocja@suchedniow.pl , będą dla nas cenne w ulepszaniu sewisu.

MAPA SERWISU
STATYSTYKA