dzisiaj jest: 28 marca 2015. imieniny: Aniela, Sykstus, Joanna
 
Miasto i Gmina Suchedniów
tel. +48 (41) 254-32-50
suchedniow@poczta.fm
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Urząd Miasta i Gminy
Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniów

Godziny otwarcia:     poniedziałek 8.oo - 16.oo
 wtorek -piątek 7.30 - 15.30  


Z zadaniami i strukturą wewnętrzną wydziałów można zapoznać się na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej  www.suchedniow.bip.doc.pl

Telefony

CENTRALA : 41/25-43-186; 41/25-43-250; 41/25-43-281; 41/25-43-246;
     41/25-43-002 ; 41/25-43-090; 41/25-43-485; 


Burmistrz - Błach Cezary -tel. w. 33 
Z-ca Burmistrza - Miernik Dariusz -tel. w.34 
Sekretarz - Kaniewska Ewa -tel. w.32;  pok.107
Sekretariat - Wikło Lidia -tel. w.30 ;  pok.104
Radca Prawny - Gąska Radosław -tel. w.51 ;  pok.102
Wydz. Organizacyjny - Krogulec Bożena -tel. w.35 ;  pok.203
Stan. ds  Kultury Zdrowia i Promocji  - Przyjemska Magdalena -tel. w.61 ;  pok.203
Urząd Stanu Cywilnego - Lisowski Paweł -tel. w.40 ;  pok.206
Rada Miejska - Ślusarczyk Mariusz -tel. w.41 ;  pok.106
Rada Miejska – Przewodnicząca - Styczeń Małgorzata -tel. w.66 ;  pok.106
Stan. ds Ewidencji i Spraw Obywatelskich - Borkowska Beata -tel. w.47 ;  pok.207
Wydział Budownictwa i Infrastruktury - Kołda Krzysztof  - kierownik -tel. w.70 ;  pok.202

Bujnowska Bożena -tel. w.31 ;  pok.209
Zięba Stanisław - tel. 53; pok. 204
Osuch Łukasz - tel. 53; pok. 204

Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Ochr.Środow. - Matla Kazimierz – Kierownik -tel. w.57 ;  pok.6
Kołda Lucyna -tel. w.37 ;  pok.7
Rak – Nowocień Grażyna -tel. w.37 ;  pok.7
Czaj Maria - tel. w.39; pok. 2
Kaszuba Beata tel. w. 39; pok. 2

Skarbnik Nowak Urszula -tel. w.44 ;  pok.101

Wydz. Finansowy - Tusznio Agnieszka – Z-ca Skarbnika - tel. w. 50; pok.9
Dalach Wiesława -tel. w.42 ;  pok.9
Zięba Anna -tel. w.42 ;  pok.9
Ryba Magdalena -tel. w.43 ;  pok.8
Lisowska Monika -tel. w.43 ;  pok.8
Nowak Agnieszka -tel. w.45 ;  pok.1
Świerczkowski Wojciech -tel. w.76 ;  pok.1
KASA - Przeworska Mariola Iwona -tel. w.46 ;  pok.1a

M/G Ośrodek Opieki Społecznej - Ogonowska Magdalena – Kierownik -tel. w.48 ;  pok.4

Sitarz Sylwia -tel. w.64 ;  pok.212
Zaczek Anna - tel. w. 64; pok.212
Sękowska Wiesława – Gł. Księg.  -tel. w.54 ;  pok.211
Wzorek Agnieszka -tel. w.55 ;  pok.5  
Kania Magdalena -tel. w.55 ;  pok.5
Michta Rafał  -tel. w.39 ;  pok.2
Iwoła Mariusz - tel. w.49, pok.3

Sala Konferencyjna  -tel. w.75 ;  pok.105
Fax  -tel. w.65 


MAPA SERWISU
STATYSTYKA